Navigation

3 oblasti u kojima je stručna
Upravljanje ljudskim resursima
Organizacioni razvoj
Socijalno preduzetništvo

3 stvari oko kojih je strastvena
Rural hub
Jačanje ruralnih zajednica, pre svega žena u ruralu
Mentorstvo

Dragana Tomić Pilipović

Dragana Tomić Pilipović je osnivačica i izvršna direktorka Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP sa više od 20 godina iskustva u oblasti razvoja organizacija, strateškog upravljanja ljudskim resursima i mentorske podrške pojedincima u pronalaženju i ostvarivanju njihovog ličnog potencijala, pre svega u oblasti preduzetništva i ličnog razvoja.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri najviše je radila na razvijanju HR funkcije kao strateškog partnera i to na poziciji direktora sektora za ljudske resurse u organizacijama Erste Banka i PharmaSwiss. Bavila se transformacijom sistema i organizacija kroz organizacionu kulturu i razvoja liderskih kapaciteta menadžmenta za upravljanje promenama.

Od 2010. godine vodi organizaciju CDOP koja ima za osnovni cilj da informiše, edukuje i podstiče održivi razvoj i društveno preduzetnišvo. Pokrenula je Rural HUB u selu Vrmdža, Sokobanja sa ciljem osnaživanja sela kroz socijalnu ekonomiju i preduzetništvo. Podstiče i podržava žensko preduzetništvo naročito u ruralnim područjima.

Jedan je od članova ETC grupe i pokretača projekta Kreativnog mentorstva. Koautor je nekoliko priručnika iz oblasti: Upravljanja ljudskim resursima, Mentorstva i Eko sela kao modela razvoja ruralnih područja. Završila Ekonomski fakultet u Beogradu, a zvanje Magistra ekonomskih nauka je stekla 2006. godine na Univerzitetu u Trentu, Italija na smeru Lokalnog razvoja za zemlje Balkana i oblasti u tranziciji.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close