Navigation

Zajednica mladih socijalnih inovatora koja transformiše svoje namere u akciju

Radimo na stvaranju zajednice mladih koji svoje namere transformišu u akcije. Podržavamo ih u razvoju društvenih preduzeća koja se suočavaju sa najizazovnijim problemima našeg vremena. Igramo se, eksperimentišemo, sanjamo velike snove, vredno radimo. To činimo kroz niz događaja i radionica usmerenih ka širenju svesti o društvenom preduzetništvu, podučavanju veštinama neophodnim za pretvaranje opštih namera u obećavajuće preduzetničke poduhvate, pružajući pristup različitim mrežama vršnjaka i profesionalaca i promociji najboljih timova kroz Social Impact Award.
Naša osnovna uverenja i teorija promene


Mi verujemo u potencijal mladih da stvaraju promene. Polazimo od pretpostavke i iskustva da većina mladih želi da ostari poziitivan uticaj na društvo i da ima talenat i energije da to i učini.

Verujemo da je preduzetnički proces idealno sredstvo za ostvarivanje ovih potencijala. Na putu stvaranja svog društvenog preduzeća, mladi lakše dolaze u kontakt sa svojim aspiracijama za bolje društvo i sa kreativnošću koju poseduju. Na ovaj način, mladi su pozvani da preuzmu ulogu aktivnih građana, da se približe realnosti društva u kome žive i da kroz saradnju artikulišu i testiraju pogodna rešenja za društvene izazove. Priključivanje mladih ovom procesu u okruženju punom podrške pruža im iskustvo učenja sa potencijalno transformišućim efektima: u pogledu alata, koncepata i prakse društvenog preduzetništva, timskog rada i, kao najvažnije, u pogledu sopstvene mogućnosti stvaranja pozitvnog uticaja.

Verujemo da je ovo vredno iskustvo za mlade i društvo u celini, bez obzira na to da li odaberu da stečeno znanje primene kao društveni preduzetnici, u javnim i privatnim organizacijama ili drugim oblicima društvenog angažovanja u toku ili nakon Social Impact Award-a. Zato je naš cilj da povećamo broj i spremnost mladih koji svoje talente koriste u ostvarivanju društvenog uticaja.

Sa preko 90 miliona mladih samo u okviru EU, vidimo izuzetno veliki potencijal za obrazovanje i podršku narednoj generaciji društvenih preduzetnika u Evropi i šire. U ovom trenutku samo nekoliko procenata ovih mladih dolazi u kontakt sa temama preduzetništva i društvenog preduzetništva kroz svoje formalno obrazovanje, dok još manje njih dobija podršku u pokretanju svojih socijalnih poduhvat. Mi verujemo da Social Impact Award poseduje snagu da dopre do velikog broja ovih mladih i pomogne im u oslobađanju svojih talenata za društveno preduzetništvo.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close