Navigation

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis je jedan od najvećih univerziteta u Austriji, sa preko 700 istraživača i 23.000 studenata. U okviru WU Vienna, Social Impact Award je koordinisan od strane Centra za Društveno Preduzetništvo. Cilj Centra je da istražuje mlado polje društvenog preduzetništva u Austriji i centralnoj i istočnoj Evropi i da pruži ekspertizu i podršku zainteresovanim akterima.


Impact Hub

Impact hub je mesto koje inspiriše i podržava nova rešenja za aktuelne teme u svetu. Ugrađen je u globalnu mrežu ljudi i mesta posvećenih kreiranju pozitivnih promena. Pojedinci i timovi ovde rade na inicijativama za inkluziju marginalizovanih grupa i energetskim rešenjima od recikliranih proizvoda. NVO organizuju strateške sastanke i kreativne radionice. Kompanije koriste prostor za nove ideje za razvoj njihove društvene korporativne odgovornosti. Događaji svih vrsta povezuju teoriju sa praksom, biznis i društvo.


Erste Stiftung

ERSTE fondacija se razvila iz Erste Oesterreichische Spar-Casse, prve austrijske štedionice, 2003. godine. Trenutno, ERSTE Fondacija je glavni akcionar Erste Grupe. To je efikasan partner jakog i pouzdanog civilnog društva u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Fondacija ulaže deo svojih dividendi u podršku civilnom društvu, uključivanju socijalno ugroženih grupa i savremenu i društveno angažovanu umetnost. ERSTE Fondacija nudi inspirativne modele uspešne društvene integracije i kulturnih inovacija kako bi se stimulisalo angažovanje drugih, kao primer dobre prakse i kao referenca za partnerstva sa drugim akterima.


Coca-Cola Hellenic Bottling Company Srbija

Coca-Cola sistem u Srbiji, koji čine kompanije Coca-Cola i Coca-Cola HBC Srbija, prisutan je u našoj zemlji od 1997. godine. Coca-Cola HBC je partnerska punionica kompanije Coca-Cola. Partner Social Impact Award Srbija od samog početka 2015. godine, Coca-Cola HBC Srbija pruža podršku u svim fazama programa, od radionica, preko inkubacije do nagrada.


Erste Banka Srbija

Erste Banka je nastala 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji posluje od sredine 2005. godine kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, osnovane 1864. godine. Fokus Erste Banke je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Partner Social Impact Award Srbija od samog početka 2015. godine, Erste Banka Srbija pruža podršku u svim fazama programa, od radionica, preko inkubacije do nagrada.


Austrijska razvojna agencija

Borba protiv siromaštva, obezbeđivanje mira i očuvanje životne sredine: Ovo su tri glavna pitanja Austrijske razvojne agencije (ADA), operativne jedinice Austrijske razvojne saradnje. ADA finansira oko 650 projekata i programa godišnje sa ukupno 500 miliona evra za poboljšanje uslova života u zemljama u razvoju. ADA je strateški partner Social Impact Award u izgradnji ekosistema za socijalno preduzetništvo na zapadnom Balkanu, tj. u sledećim zemljama: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i Makedoniji


L’Oréal Adria Balkan

Kompanija koja već više od jednog veka posvećuje energiju i kompetecije jednom poslovanju: lepoti. Veruju da je lepota biznis bogat značenjem, jer omogućava svim pojedincima da izraze svoje ličnosti, steknu samopouzdanje i otvore se za druge. L’Oréal je posvećen održivosti, što pokazuje svojom sveobuhvatnom Sharing Beauty With All strategijom.
Partner SIA Srbija od 2018. u vidu finansijske podrške za najbolju održivu ideju.


Vip mobile

Vip mobile d.o.o. je privatni mobilni operator, vlasnik treće licence za mobilnu telefoniju u Srbiji za GSM i UMTS mreže i ekskluzivni strateški partner Vodafona u Srbiji. Vip mobile je član A1 Telekom Austrija Grupe vodećeg pružaoca digitalnih i komunikacionih usluga u regionu Centralne i Istočne Evrope. Kompanija kroz niz različitih aktivnosti promoviše koncept društveno odgovornog preduzetništva.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close