Navigation

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis je jedan od najvećih univerziteta u Austriji, sa preko 700 istraživača i 23.000 studenata. U okviru WU Vienna, Social Impact Award je koordinisan od strane Centra za Društveno Preduzetništvo. Cilj Centra je da istražuje mlado polje društvenog preduzetništva u Austriji i centralnoj i istočnoj Evropi i da pruži ekspertizu i podršku zainteresovanim akterima.


Erste Stiftung

ERSTE fondacija se razvila iz Erste Oesterreichische Spar-Casse, prve austrijske štedionice, 2003. godine. Trenutno, ERSTE Fondacija je glavni akcionar Erste Grupe. To je efikasan partner jakog i pouzdanog civilnog društva u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Fondacija ulaže deo svojih dividendi u podršku civilnom društvu, uključivanju socijalno ugroženih grupa i savremenu i društveno angažovanu umetnost. ERSTE Fondacija nudi inspirativne modele uspešne društvene integracije i kulturnih inovacija kako bi se stimulisalo angažovanje drugih, kao primer dobre prakse i kao referenca za partnerstva sa drugim akterima.


Coca-Cola Hellenic Bottling Company Srbija

Coca-Cola sistem u Srbiji, koji čine kompanije Coca-Cola i Coca-Cola HBC Srbija, prisutan je u našoj zemlji od 1997. godine. Coca-Cola HBC je partnerska punionica kompanije Coca-Cola. Partner Social Impact Award Srbija od samog početka 2015. godine, Coca-Cola HBC Srbija pruža podršku u svim fazama programa, od radionica, preko inkubacije do nagrada.


Erste Banka Srbija

Erste Banka je nastala 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji posluje od sredine 2005. godine kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, osnovane 1864. godine. Fokus Erste Banke je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Partner Social Impact Award Srbija od samog početka 2015. godine, Erste Banka Srbija pruža podršku u svim fazama programa, od radionica, preko inkubacije do nagrada.


Ambasada SAD u Srbiji

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji neguje bilateralnu saradnju između dve države i ima za cilj pružanje podrške Srbiji da napreduje u svojim evropskim težnjama.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close