1. Naslovna strana
  2. O nama
  3. Informacije o licenci

Informacije o licenci

Izjava o vlasništvu SIA-e.

Davalac licence

Legalni naziv: SIA Social Impact Award non-profit GmbH
Generalni direktori: Jonas Dinger & Ana Janošev
Svrha kompanije: isključivo dobrotvorne svrhe, posebno promovisanje opšteg dobra u oblasti obrazovanja, promocija socijalne integracije i jednakih mogućnosti
Broj trgovačkog registra: FN 485253h
Sud za trgovački registar: Trgovački sud u Beču
Adresa registrovanog sedišta: Lindengasse 56/18-19, 1070 Beč

Kontakt podaci:

Telefon: +43 1 5227143

Email: info@socialimpactaward.net

Web stranica: https://socialimpactaward.net

Korisnik licence

Legal name: Razlivalište
Predstavnik: Miloš Paunović
Oblast ostvarivanja ciljeva: edukacija mladih i razvoj preduzetništva
Matični broj: 28145276
Adresa registrovanog sedišta: Kralja Petra I broj 9, 11300 Smederevo, Srbija

Kontakt podaci
Email: info@razlivaliste.org
Website: https://razlivaliste.org/

Odgovornost za sadržaj

Kao pružalac usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonima. Međutim, kao pružalac usluga, nismo obavezni da nadgledamo prenos ili skladištenje informacija trećih lica ili istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od tačke u vremenu kada je poznato da postoji određeno kršenje zakona. Čim postanemo svesni bilo kakvog kršenja zakona, odmah ćemo ukloniti sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka eksternim veb sajtovima trećih lica, čiji sadržaj ne možemo uticati. Stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ovaj spoljni sadržaj. Odgovornost za sadržaj povezanih stranica uvijek snosi odgovarajući provajder ili operator stranice. Povezane stranice su proverene na moguće pravne povrede u trenutku povezivanja. Nelegalan sadržaj nije bio uočljiv u trenutku povezivanja.

Međutim, trajna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve veze.

Prava na sadržaj

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje su stvorili operateri sajta su zaštićeni autorskim pravima. Dupliciranje, uređivanje, distribucija i bilo kakva vrsta eksploatacije izvan granica autorskog prava zahteva pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili tvorca. Preuzimanje i kopiranje sadržaja sa ove stranice je dozvoljeno samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko sadržaj na ovim stranicama nije kreiran od strane operatera, poštuju se autorska prava trećih strana. Posebno označeni sadržaji trećih strana. Ukoliko ipak primetite povredu autorskih prava, molimo Vas da nas obavestite o tome. Čim postanemo svesni povrede zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.