1. Naslovna strana
 2. O nama
 3. Politika privatnosti

Politika privatnosti

Kako prikupljamo, koristimo i upravljamo ličnim podacima.

Drago nam je što ste pokazali interes za našu kompaniju. Za upravu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH zaštita podataka je posebno visok prioritet. Upotreba internet stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH je moguća bez navođenja bilo kakvih ličnih podataka; međutim, ako podnositelj zahteva želi koristiti posebne usluge preduzeća putem naše web stranice, obrada ličnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna, a nema zakonskog osnova za takvu obradu, u pravilu dobijamo saglasnost od podnosioca zahteva.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona podataka o ličnosti, uvek će biti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), i u skladu sa zemlјe-specifičnim propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju na SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša firma želi da obavesti opštu javnost o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka. Osim toga, subjekti podataka su informisani, ovom izjavom o zaštiti podataka, o njihovim pravima.

Kao kontrolor, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH je implementirao brojne tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita ličnih podataka obrađenih putem ove veb stranice. Međutim, prenos podataka putem interneta može u principu imati sigurnosne propuste, tako da apsolutna zaštita ne može biti garantovana. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan da nam prenese lične podatke putem alternativnih sredstava, npr. telefonom.

1. Definicija

Deklaracija o zaštiti podataka SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH zasniva se na pojmovima koje je Europski zakonodavac koristio za usvajanje Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za opštu javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti terminologiju koju koristimo.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 1. Lični podaci
  Lični podaci podrazumevaju bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanju fizičku osobu („ispitanik“). Identifikovana fizička osoba je osoba koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, lokacijski podaci, onlajn identifikator ili putem jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 2. Ispitanik podataka – Ispitanik podataka je svaka identifikovana ili identifikovljiva fizička osoba čiji se lični podaci obrađuju od strane kontrolora odgovornog za obradu.
 3. Obrada
  Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se vrše na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira na to da li se obavljaju automatski ili ne, kao što su prikupljanje, beleženje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, distribucija ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 4. Ograničenje obrade Ograničenje obrade podrazumeva obeležavanje sačuvanih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
 5. Profilisanje
  Profilisanje označava bilo koji oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji u korišćenju ličnih podataka radi procene određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču uspešnosti te fizičke osobe na radu, ekonomskog stanja, zdravlja, ličnih preferencija, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.
 6. Pseudonimizacija Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku podataka bez korišćenja dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacionim merama koje osiguravaju da se lični podaci ne mogu pripisati identifikovanoj ili identifikovljivoj
 7. Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu Kontrolor ili lice odgovorno za obradu podataka je prirodno ili pravno lice, javna vlast, agencija ili drugo telo koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade ličnih podataka; gde su svrha i način obrade takvih podataka određeni zakonom Unije ili članice države, kontrolor ili specifični kriterijumi za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonom Unije ili članice države.
 8. Processor
  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.
 9. Recipient
  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.
 10. Third party
  Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.
 11. Consent
  Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

2. Ime i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji važe u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Beč
Beč
Telefon: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je:

Marius Marinescu
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Beč
Austrija
Phone: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

Bilo koji ispitanik podataka može se u svakom trenutku izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi s zaštitom podataka.

4. Kolačići

Internet stranice neprofitne organizacije SIA Social Impact Award koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računar putem web pretraživača.

Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani identifikator kolačića (cookie ID). Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića koji se sastoji od niza znakova putem kojeg se internet stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internet pregledniku u kojem je kolačić spremljen. To omogućava posjećenim internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni preglednik podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Konkretni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati upotrebom jedinstvenog identifikatora kolačića.

Korišćenjem kolačića, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može korisnicima ove veb stranice pružiti usluge koje su korisnički prijateljskije, što ne bi bilo moguće bez postavljanja kolačića.

Putem kolačića, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može pružiti korisnicima ove web stranice usluge koje su korisniku prijateljskije, a koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića. Putem kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu biti optimizovane sa korisnikom na umu. Kolačići nam, kao što smo ranije spomenuli, omogućavaju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korišćenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora svaki put kada pristupi web stranici uneti podatke za pristup, jer ih web stranica preuzima, a kolačić se stoga skladišti na korisnikovom računarskom sistemu. Još jedan primer je kolačić korpe za kupovinu u internet prodavnici. Internet prodavnica pamti artikle koje je korisnik stavio u virtualnu korpu putem kolačića.

Subjekt podataka može u bilo koje vreme sprečiti postavljanje kolačića putem našeg veb sajta putem odgovarajućeg podešavanja korišćenog internet pregledača i time trajno odbiti postavljanje kolačića. Takođe, već postavljeni kolačići mogu biti obrisani u bilo koje vreme putem internet pregledača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim popularnim internet pregledačima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korišćenom internet pregledaču, neke funkcije našeg veb sajta možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

5. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Veb sajt SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH prikuplja niz opštih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizovani sistem pozove sajt. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u server log fajlovima. Mogu se prikupiti (1) vrste i verzije pregledača koji se koriste, (2) operativni sistem koji se koristi od strane sistema koji pristupa, (3) veb sajt sa kojeg sistem koji pristupa dolazi na naš veb sajt (tzv. refereri), (4) pod-veb sajtovi, (5) datum i vreme pristupa internet sajtu, (6) internet protokolna adresa (IP adresa), (7) internet servis provajder koji pristupačni sistem koristi, i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koji se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione tehnološke sisteme.

Kada se koriste ovi opšti podaci i informacije, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Ove informacije su potrebne da bi se (1) sadržaj našeg veb sajta isporučio ispravno, (2) optimizovao sadržaj našeg veb sajta, kao i njegova reklama, (3) osigurala dugoročna održivost naših informacionih tehnoloških sistema i tehnologije veb sajta, i (4) pružile vlastima potrebne informacije za krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Zbog toga SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, sa ciljem povećanja zaštite podataka i bezbednosti podataka naše kompanije, i da se osigura optimalan nivo zaštite za lične podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci iz server log fajlova se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pruža subjekt podataka.

6. Registracija na naš sajt i platforme

Subjekt podataka ima mogućnost da se registruje na sajtu kontrolora sa navođenjem ličnih podataka. Koji lični podaci se prenose kontroloru određuje se putem odgovarajuće ulazne maske koja se koristi za registraciju. Lični podaci uneti od strane subjekta podataka se prikupljaju i skladište isključivo za internu upotrebu od strane kontrolora i za njegove sopstvene svrhe. Kontrolor može zahtevati prenos jednom ili više obrađivača (na primer, kurirske službe) koji takođe koriste lične podatke za internu svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na sajtu kontrolora, takođe se skladišti IP adresa koju dodeljuje provajder internetskih usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka, kao i datum i vreme registracije. Skladištenje ovih podataka obavlja se u svrhu sprečavanja zloupotrebe naših usluga i, ako je potrebno, radi mogućnosti istrage počinjenih krivičnih dela. U tom smislu, skladištenje ovih podataka je neophodno za zaštitu kontrolora. Ovi podaci se ne prenose trećim licima, osim ako postoji zakonska obaveza da se podaci prenesu ili ako se prenos odnosi na cilj krivičnog gonjenja.

Registracija subjekta podataka, uz dobrovoljno navođenje ličnih podataka, ima za cilj da omogući kontroloru da ponudi sadržaje ili usluge subjektu podataka koje mogu biti ponuđene samo registrovanim korisnicima zbog prirode predmeta u pitanju. Registrovane osobe su slobodne da u bilo koje vreme promene lične podatke navedene tokom registracije ili da ih potpuno izbrišu iz skladišta podataka kontrolora.

Kontrolor podataka je dužan da, na zahtev svakog subjekta podataka, u svakom trenutku pruži informacije o tome koje lične podatke čuva o subjektu podataka. Pored toga, kontrolor podataka će na zahtev ili indikaciju subjekta podataka ispraviti ili izbrisati lične podatke, u meri u kojoj ne postoje zakonske obaveze skladištenja. Svi zaposleni kontrolora su na raspolaganju subjektu podataka kao kontakt osobe u vezi sa ovim pitanjem.

7. Pretplata na naš newsletter

Na sajtu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH korisnicima je pružena mogućnost da se pretplate na novosti našeg preduzeća. Maskom za unos podataka koja se koristi u tu svrhu, određuje se koji lični podaci se prenose, kao i kada se novine naručuju od kontrolora.

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH redovno obaveštava svoje klijente i poslovne partnere putem novina o ponudama preduzeća. Novine preduzeća mogu primiti samo subjekti podataka koji (1) imaju važeću e-mail adresu i (2) se registruju za slanje novina. U postupku dvostrukog potvrđivanja, radi poštovanja zakonskih propisa, prvi put kada subjekt podataka registruje e-mail adresu za slanje novina, šalje se potvrdni e-mail. Ovaj potvrdni e-mail služi za dokazivanje da li je vlasnik e-mail adrese kao subjekt podataka ovlašćen da primi novine.

Prilikom registracije za novine, takođe čuvamo IP adresu računarskog sistema dodeljenog od strane Internet provajdera (ISP) i korišćenog od strane subjekta podataka u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se razumela (moguća) zloupotreba e-mail adrese subjekta podataka u kasnijem periodu, i stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Prikupljeni lični podaci u okviru registracije za novine će se koristiti samo za slanje naših novina. Osim toga, pretplatnici novina mogu biti obavešteni putem e-maila, sve dok je to neophodno za rad usluge novina ili registrovanje u pitanju, što bi moglo biti slučaj u slučaju promena u ponudi novina, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenosa ličnih podataka prikupljenih od strane servisa novina trećim stranama. Pretplata na naše novine može biti prekinuta od strane subjekta podataka u bilo kom trenutku. Saglasnost za skladištenje ličnih podataka, koju je subjekt podataka dao za slanje novina, može biti povučena u bilo kom trenutku. U svrhu povlačenja saglasnosti, odgovarajući link se nalazi u svakom biltenu. Takođe je moguće direktno se odjaviti od novina u bilo kom trenutku na veb stranici kontrolora, ili na drugi način komunicirati sa kontrolorom.

8. Praćenje newseletter-a

Newsletter SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sadrži tzv. tracking piksele. Tracking piksel je minijaturna grafika ugrađena u ovakve emailove koji se šalju u HTML formatu, kako bi se omogućilo bilježenje i analiza zapisa log datoteka. To omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog tracking piksela, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može vidjeti je li i kada e-mail otvorio korisnik i koje su veze u e-mailu pozvali korisnici podataka.

Takve lične podatke koje se prikupljaju u okviru tracking piksela uključenih u newslettere čuva i analizira kontrolor da bi optimizovao slanje newslettera i bolje prilagodio sadržaj budućim newsletterima interesima podnosioca podataka. Ovi lični podaci se neće prosleđivati trećim stranama. Podnosioci podataka u svakom trenutku imaju pravo da povuku svoju saglasnost koju su dali putem double-opt-in procedure. Nakon povlačenja saglasnosti, ovi lični podaci će biti izbrisani od strane kontrolora. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH automatski smatra odustajanje od primanja newslettera kao povlačenje saglasnosti.

9. Mogućnost kontakta putem veb-sajta

Na veb-sajtu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH nalaze se informacije koje omogućavaju brzu elektronsku komunikaciju sa našim preduzećem, kao i direktnu komunikaciju sa nama, koja uključuje i opštu adresu elektronske pošte (adresa e-pošte). Ako subjekt podataka kontaktira kontrolora putem e-pošte ili kontakt obrasca, lični podaci koje prenosi subjekt podataka se automatski skladište. Takvi lični podaci koje dobrovoljno prenosi subjekt podataka kontroloru skladište se u svrhu obrade ili kontakta sa subjektom podataka. Neće biti prenosa ovih ličnih podataka trećim licima.

10. Primanje obaveštenja o komentarima na blogu na veb-sajtu

Komentari napisani na blogu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH mogu biti pretplaćeni od strane trećih lica. Posebno, postoji mogućnost da komentator pretplati na komentare koji se odnose na njegov komentar na određeni blog post.

Ako se korisnik odluči da se pretplati na ovu opciju, kontrolor će poslati automatski potvrdni e-mail radi provjere double opt-in procedure kako bi se utvrdilo da li je vlasnik određene e-mail adrese odlučio u korist ove opcije. Moguće je u svakom trenutku prekinuti pretplatu na komentare.

11. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontroler podataka će obrađivati i čuvati lične podatke subjekta podataka samo u periodu neophodnom za postizanje svrhe čuvanja, ili u meri u kojoj to dozvoljava Evropski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima je kontroler podvrgnut.

Ako svrha skladištenja nije primenljiva ili ako istekne vreme skladištenja koje je propisano od strane Evropskog zakonodavca ili drugog nadležnog zakonodavca, lični podaci se redovno blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

12. Prava subjekta podataka

1. Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da od kontrolora zahteva potvrdu da li se obrađuju lični podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako subjekt podataka želi da ostvari to pravo potvrde, može se u svakom trenutku obratiti bilo kom zaposlenom kod kontrolora.

2. Pravo pristupa

Svaki pojedinac ima pravo koje mu je dodijelio Evropski zakonodavac da od upravljača dobije besplatne informacije o svojim ličnim podacima koji su u bilo kom trenutku pohranjeni, kao i kopiju ovih informacija. Osim toga, evropske direktive i propisi omogućavaju pristup podacima o sledećem:

 1. svrhe obrade;
 2. kategorije ličnih podataka koji se obrađuju;
 3. primalac ili kategorije primalaca kojima su ili će biti otkriveni lični podaci, posebno primalci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 4. ukoliko je moguće, predviđeni period za koji će lični podaci biti pohranjeni, ili, ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 5. postojanje prava da se od upravljača zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka, ograničenje obrade ličnih podataka koji se odnose na ispitanika podataka, ili prigovor na takvu obradu;
 6. postojanje prava na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom organu;
 7. Gde se lični podaci ne prikupljaju od ispitanika podataka, bilo koja dostupna informacija o njihovom izvoru;
 8. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, koje se odnosi na član 22(1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značenje informacije o logici uključenoj u to, kao i značaju predviđenim posledicama takve obrade za ispitanika podataka.

Takođe, ispitanik ima pravo da sazna da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U slučaju da je to tako, ispitanik ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim garancijama u vezi sa prenosom. Ako ispitanik želi da ostvari ovo pravo na pristup, on ili ona se može u bilo koje vreme obratiti bilo kom zaposlenom kod upravljača.

3. Pravo na ispravku

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je Evropski zakonodavac dao, da bez nepotrebnog odlaganja od upravljača dobije ispravku tačnih ličnih podataka koji se odnose na njega. Imajući u vidu svrhu obrade, ispitanik ima pravo da mu se nepotpuni lični podaci dopune, uključujući dostavljanje dodatne izjave.

Ukoliko ispitanik želi da ostvari svoje pravo na ispravku, on ili ona može u svakom trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenog upravljača.

4. Pravo na brisanje (pravo na zaboravljanje)

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je Evropski zakonodavac dao da od kontrolora dobije brisanje svojih ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, a kontrolor ima obavezu da bez nepotrebnog odlaganja obriše lične podatke kada jedan od sledećih osnova postoji, sve dok obrada nije neophodna:

 • Lični podaci više nisu neophodni u vezi sa svrhom za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.
 • Ispitanik podataka povlači svoj pristanak na koji se zasniva obrada u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR-a ili tačkom (a) člana 9(2) GDPR-a, i kada ne postoji drugi pravni osnov za obradu. Ispitanik se protivi obradi u skladu sa članom 21(1) GDPR-a i ne postoje preovlađujući legitimni razlozi za obradu, ili se ispitanik protivi obradi u skladu sa članom 21(2) GDPR-a.
 • Lični podaci su nezakonito obrađivani.
 • Lični podaci moraju biti izbrisani u svrhu usklađivanja sa pravnom obavezom u zakonu Unije ili državi članici kojoj je kontrolor podložan.
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa pružanjem usluga društva informacija, kako je navedeno u članu 8(1) GDPR-a.

Ako se jedan od navedenih razloga primeni, a subjekt podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka koje je SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sačuvala, može se u bilo koje vreme obratiti bilo kom zaposlenom u kontroloru. Zaposleni u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će odmah obezbediti da se zahtev za brisanje ispuni.

Kada kontrolor javno objavi lične podatke i obavezan je da ih obriše u skladu sa članom 17(1), ažuriraće i druge kontrolore koji obrađuju te podatke o zahtevu subjekta podataka za brisanjem poveznica ili kopija tih ličnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će u pojedinačnim slučajevima preduzeti potrebne mere.

5. Pravo na ograničenje obrade podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je dodijeljeno od strane europskog zakonodavca, da od kontrolora zatraži ograničavanje obrade u slučaju kada se primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

 • Tačnost ličnih podataka je osporena od strane podnosioca zahteva za period koji omogućava kontroloru da verifikuje tačnost ličnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i podnosilac zahteva se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga traži ograničenje njihove upotrebe.
 • Kontrolor više ne treba lične podatke u svrhe obrade, ali su oni potrebni podnosiocu zahteva za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 • Podnosilac zahteva se protivio obradi u skladu sa Članom 21(1) GDPR-a u očekivanju verifikacije da li opravdani razlozi kontrolora pretežu nad onima podnosioca zahteva.

Ako se ispuni jedan od navedenih uslova i ako žrtva podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koje čuva SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kontrolora. Zaposleni SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-a će organizovati ograničenje obrade.

6. Pravo na prenosivost podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodijeljeno od strane evropskog zakonodavca da primi lične podatke koji se odnose na njega ili nju, a koji su pruženi kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. On ili ona ima pravo da te podatke prenese drugom kontroloru bez ometanja od strane kontrolora kojem su lični podaci pruženi, sve dok obrada podataka počiva na pristanku u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR-a ili članom 9(2)(a) GDPR-a, ili na osnovu ugovora u skladu sa članom 6(1)(b) GDPR-a, i obrada se vrši automatizovanim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za izvršenje zadatka u javnom interesu ili u obavljanju zvanične ovlasti koja je povjerena kontroloru.

Takođe, pri ostvarivanju prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20(1) GDPR-a, subjekt podataka ima pravo da lični podaci budu preneti direktno sa jednog kontrolora na drugi kontrolor, ako je to tehnički izvodljivo i ako to ne utiče nepovoljno na prava i slobode drugih lica.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, podnosioc zahteva može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

7. Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijeljeno od strane Evropskog zakonodavca da uloži prigovor, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, u bilo koje vrijeme, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, a zasnovanu na tački (e) ili (f) člana 6(1) GDPR-a. Ovo se takođe odnosi na profilisanje zasnovano na ovim odredbama. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahtjeva. Ako SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, ispitanik ima pravo da se u svakom trenutku usprotivi obradi ličnih podataka koji se odnose na njega u tu svrhu. Ovo se odnosi na profilisanje u mjeri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ako ispitanik uloži prigovor na obradu u svrhu direktnog marketinga, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati lične podatke u te svrhe. Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, da se usprotivi obradi ličnih podataka koji se odnose na njega od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH u naučne ili istorijske svrhe istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89(1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za izvršenje zadatka koji se obavlja iz razloga javnog interesa.

Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kom zaposlenom u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Takođe, ispitanik je slobodan da, u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58/EC, koristi svoje pravo na prigovor putem automatizovanih sredstava uz korišćenje tehničkih specifikacija.

8. Automatizovano donošenje odluka koje obuhvata profilisanje

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodelio evropski zakonodavac da ne bude podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne efekte u vezi sa njim ili značajno utiče na njega na sličan način, sve dok odluka (1) nije neophodna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i upravljača podataka ili (2) nije ovlašćena zakonom Unije ili države članice kojem je upravljač podataka podložan, a koji takođe uspostavlja odgovarajuće mere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) se ne zasniva na izričitom pristanku subjekta podataka.

Ako je odluka (1) nužna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i upravljača podataka, ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH treba primeniti odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju s strane kontrolora, da izrazi svoj stav i ospori odluku.

Ako ispitanik želi da ostvari pravo u vezi sa automatskim individualnim odlučivanjem, može se u bilo koje vreme obratiti bilo kom zaposlenom u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

9. Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrilo evropsko zakonodavstvo da u svakom trenutku povuče svoj pristanak na obradu njegovih ličnih podataka.

Ukoliko ispitanik želi da ostvari pravo na povlačenje saglasnosti, on ili ona mogu u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Zaštita podataka za prijave i postupke prijava

Upravljač podataka će prikupiti i obrađivati lične podatke aplikanta u svrhu procesuiranja procesa apliciranja. Obrada može biti izvršena i elektronski. To je slučaj posebno ako aplikant dostavi odgovarajuće dokumente za apliciranje putem e-pošte ili putem obrasca na veb stranici upravljača. Ako upravljač podataka zaključi ugovor o zapošljavanju sa aplikantom, podneseni podaci će biti sačuvani u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtevima. Ako upravljač podataka ne zaključi ugovor o zapošljavanju sa aplikantom, dokumenti za aplikiranje će biti automatski izbrisani dva meseca nakon obaveštenja o odluci o odbijanju, pod uslovom da nema drugih legitimnih interesa upravljača koji se protive brisanju. Drugi legitimni interes u ovom slučaju je, na primer, teret dokaza u postupku u skladu sa Zakonom o opštoj ravnopravnosti (AGG).

14. Odredbe o zaštiti podataka u vezi sa korišćenjem Facebook-a

Na ovoj web stranici kontrolor je integrisao komponente preduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Mreža društvenih medija je mesto za društvena okupljanja na internetu, online zajednica koja obično omogućava korisnicima da komuniciraju i interaguju jedni s drugima u virtualnom prostoru. Društvena mreža može služiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internet zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Facebook omogućava korisnicima društvenih mreža da stvaraju privatne profile, postavljaju fotografije i povezuju se putem zahteva za prijateljstvo.

Izvršni organ kompanije Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Prilikom svakog poziva na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, koju upravljač upravlja i u koju je integriran Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski se potiče na preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka dostupan je na adresi https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook saznaje koju specifičnu podstranicu naše web stranice je posjetio ispitanik.

Ukoliko je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu koji specifični podsajt naše web stranice je posjetio subjekt podataka – i tijekom cijelog boravka na našoj internetskoj stranici. Ove informacije se prikupljaju putem Facebookove komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb „Sviđa mi se“, ili ako subjekt podataka pošalje komentar, Facebook ove informacije uspoređuje s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Uvek kada je subjekt podataka prijavljen na Facebook nalog, Facebook dobija informaciju o poseti našem sajtu putem Facebook komponente, bez obzira da li je subjekt kliknuo na tu komponentu ili ne. Ako takvo slanje informacija Facebooku nije poželjno za subjekta podataka, on ili ona to može sprečiti odjavljivanjem sa svog Facebook naloga pre nego što poseti naš sajt.

Data protection guidelines published by Facebook, which are available at https://facebook.com/about/privacy/, provide information about the collection, processing, and use of personal data by Facebook. There, Facebook also explains the setting options available to protect the privacy of the data subject. Furthermore, various configuration options are available to prevent the transmission of data to Facebook. Data subjects can use these tools to prevent data transmission to Facebook.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj veb stranici kontroler je integrisao komponentu Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije). Google Analytics je usluga veb analitike. Veb analitika je prikupljanje, sakupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca veb lokacija. Usluga veb analitike prikuplja, između ostalog, podatke o veb lokaciji sa koje je osoba došla (tzv. referrer), koje su pod-stranice posetili, ili koliko često i u kojem vremenskom trajanju je pod-stranica pregledana. Veb analitika se uglavnom koristi za optimizaciju veb lokacije i u cilju sprovođenja analize troškova i koristi oglašavanja na Internetu.

Operator komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za web analitiku putem Google Analytics, kontrolor koristi aplikaciju „_gat. _anonymizeIp“. Pomoću ove aplikacije IP adresa internet veze subjekta podataka skraćuje se od strane Google-a i anonimizira se prilikom pristupa našim veb lokacijama iz države članice Evropske unije ili neke druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom području.

Svrha Google Analytics komponente je analiza saobraćaja na našoj veb stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, da bi procenio upotrebu naše veb stranice i pružio online izveštaje koji prikazuju aktivnosti na našoj veb stranici i da pruži druge usluge u vezi sa upotrebom našeg internet sajta za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na informacioni sistem podataka subjekta. Definicija kolačića je objašnjena gore. Podešavanjem kolačića, Google je omogućen da analizira upotrebu naše web stranice. Sa svakim pozivom pojedinačnih stranica ove internet stranice, koja je u vlasništvu kontrolora i u koju je integrisan Google Analytics komponent, internet pregledač na informacionom sistemu podataka subjekta automatski šalje podatke kroz Google Analytics komponentu u svrhu onlajn oglašavanja i obračuna provizija Google-u. Tokom ovog tehničkog postupka, preduzeće Google stiče znanje o ličnim informacijama, kao što je IP adresa podnosioca zahteva, što služi Google-u, između ostalog, da razume poreklo posetilaca i klikova, a zatim stvori obračune provizija.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih informacija, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup izvršen i frekvencija poseta našem sajtu od strane podnosioca podataka. Prilikom svake posete našem internet sajtu, ove lične podatke, uključujući IP adresu internet pristupa korišćenu od strane podnosioca podataka, Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi lični podaci se čuvaju od strane Google-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim licima.

Kao što je gore navedeno, podaci subjekta podataka mogu sprečiti postavljanje kolačića na našoj veb stranici u bilo koje vreme putem odgovarajućeg podešavanja korišćenog veb pregledača i tako trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvo podešavanje korišćenog Internet pregledača takođe bi sprečilo Google Analytics da postavi kolačić na informacionom tehnološkom sistemu subjekta podataka. Pored toga, kolačići koji se već koriste od strane Google Analytics-a mogu se bilo kada izbrisati putem veb pregledača ili drugih softverskih programa.

Dodatno, lice na koje se podaci odnose ima mogućnost da se protivi prikupljanju podataka koji su generisani od strane Google Analytics u vezi sa korišćenjem ovog sajta, kao i obradi tih podataka od strane Google i da spreči takve aktivnosti. U tu svrhu, lice na koje se podaci odnose mora preuzeti dodatak za pregledač na sledećem linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za pregledač obaveštava Google Analytics putem JavaScript-a da se podaci i informacije o posetama internet stranicama ne smeju prenositi na Google Analytics. Instalacija dodatka za pregledač se smatra prigovorom od strane Google-a. Ako se informacioni sistem lica na koje se podaci odnose kasnije obriše, formatira ili ponovo instalira, lice na koje se podaci odnose mora ponovo instalirati dodatak za pregledač kako bi onemogućilo Google Analytics. Ako je dodatak za pregledač deinstaliran od strane lica na koje se podaci odnose ili bilo koje druge osobe koja je u njihovoj sferi kompetencije, ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodatka za pregledač.

Dodatne informacije i primenjiva pravila zaštite podataka od strane Google-a mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/rs.html. Više informacija o Google Analytics-u može se naći na sledećem linku: https://www.google.com/analytics/.

16. Zaštita podataka o primeni i upotrebi Google AdWords-a

Na ovoj veb lokaciji, kontrolor je integrisao Google AdWords. Google AdWords je usluga za internet oglašavanje koja omogućava oglašivaču da postavlja oglase u rezultatima pretrage Google-a i Google-ovoj mreži oglašavanja. Google AdWords omogućava oglašivaču da unapred definiše određene ključne reči uz pomoć kojih će se oglas na Google-ovim rezultatima pretrage prikazati samo kada korisnik koristi pretraživač da bi dobio relevantan rezultat pretrage za ključnu reč. U Google-ovoj mreži oglašavanja, oglasi se distribuiraju na relevantne veb stranice uz pomoć automatskog algoritma koji uzima u obzir prethodno definisane ključne reči.

Kompanija koja upravlja Google AdWords-om je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google AdWords-a je promovisanje našeg veb-sajta putem uključivanja relevantnih reklama na sajtovima trećih strana i u rezultatima pretrage Google pretraživača, kao i umetanje reklama trećih strana na našem sajtu.

Ukoliko posetilac našeg sajta dođe preko Google oglasa, na uređaju za informacione tehnologije tog posetioca, putem Google-a se postavlja „conversion cookie“. Definicija kolačića je objašnjena iznad. Conversion cookie gubi važnost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, on se koristi za proveru da li su određene podstranice, kao što je korpa za kupovinu u online prodavnici, pozvane na našoj veb lokaciji. Putem conversion cookie-ja, i Google i kontrolor mogu da razumeju da li je osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj veb lokaciji ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

Konverzioni kolačić čuva lične informacije, na primer, internet stranice koje je posetilac posetio. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, lični podaci, uključujući IP adresu internet pristupa koju koristi subjekt podataka, se prenose Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi lični podaci se čuvaju od strane Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove prikupljene lične podatke kroz tehnički postupak trećim licima.

Lice na koje se podaci odnose u svakom trenutku može sprečiti postavljanje kolačića na našoj veb lokaciji, kao što je gore navedeno, putem odgovarajućeg podešavanja korišćenog internet pregledača i tako trajno sprečiti postavljanje kolačića. Takvo podešavanje korišćenog internet pregledača takođe bi sprečilo Google da postavi kolačić za konverzije na informacioni sistem podataka koji su u pitanju. Takođe, kolačić koji je postavljen od strane Google AdWords-a može se u svakom trenutku obrisati putem internet pregledača ili drugih softverskih programa.

Korisnik ima mogućnost da se usprotivi Google-ovoj personalizovanoj reklami. Da bi to učinio, korisnik mora da pristupi linku www.google.de/settings/ads preko svakog korišćenog pretraživača i da postavi željene postavke.

Dalje informacije i primenljivi propisi za zaštitu podataka od strane Google-a mogu se pronaći na sledećoj vezi: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Instagram-a

Na ovoj veb lokaciji, kontrolor je integrisao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalifikovati kao audiovizuelna platforma, koja korisnicima omogućava da dele fotografije i video snimke, kao i da šire takve podatke na drugim društvenim mrežama.

Operativno preduzeće koje nudi usluge Instagram-a je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Prilikom svakog poziva na jednu od pojedinačnih stranica ovog internet sajta, koji je operisan od strane kontrolora i na kojem je integrisana Instagram komponenta (Insta dugme), internet pretraživač na informacionom sistemu podatkovnog subjekta automatski se poziva na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente od strane Instagram-a. Tokom ovog tehničkog postupka, Instagram saznaje koja konkretna pod-stranica našeg sajta je posetila podatkovni subjekt.

Ako je korisnik istovremeno prijavljen na Instagramu, Instagram detektuje svaku posetu našoj veb lokaciji od strane korisnika i tokom celog boravka na našoj veb stranici, Instagram će znati koju određenu pod-stranicu naše veb stranice je posetilac pregledao. Ova informacija se prikuplja putem Instagram komponente i povezuje se sa odgovarajućim Instagram nalogom podnosioca podataka. Ako korisnik klikne na jedno od Instagram dugmadi integrisanih na našoj veb stranici, Instagram povezuje ovu informaciju sa ličnim Instagram korisničkim nalogom podnosioca podataka i čuva lične podatke.

Instagram dobija informaciju putem Instagram komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u trenutku poziva našeg sajta. Ovo se događa bez obzira da li osoba klikne na Instagram dugme ili ne. Ako takav prenos informacija na Instagram nije poželjan za subjekta podataka, tada se to može sprečiti odjavljivanjem sa Instagram naloga pre nego što se pozove naša veb stranica.

Dalje informacije i primenjivi propisi za zaštitu podataka od strane Instagram-a mogu se pronaći na sledećim linkovima: https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju LinkedIn-a

Kontrolor je integrisao komponente kompanije LinkedIn na ovoj veb lokaciji. LinkedIn je društvena mreža zasnovana na vebu koja omogućava korisnicima da se povežu sa postojećim poslovnim kontaktima i uspostave nove poslovne kontakte. Preko 400 miliona registrovanih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Trenutno je LinkedIn najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposećenijih veb lokacija u svetu.

Operativno preduzeće LinkedIn-a je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Za pitanja privatnosti van Sjedinjenih Američkih Država odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svaki put kad se jedna od pojedinačnih stranica ove Internet stranice, koju upravlja kontrolor i na koju je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn dodatak), pozove, internet preglednik na informacionom sistemu podatkovnog subjekta automatski se poziva za preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente od LinkedIn-a. Više informacija o LinkedIn dodatku mogu se pronaći na adresi https://developer.linkedin.com/plugins. Tokom ovog tehničkog postupka, LinkedIn saznaje koja specifična podstranica naše Internet stranice je posjećena od strane podatkovnog subjekta.

Ukoliko je osoba u isto vreme prijavljena na LinkedIn, LinkedIn detektuje sa svakim pozivom našem veb sajtu od strane te osobe – i za celokupno trajanje njihovog boravka na našem internet sajtu – koji specifični podstranu našeg internet sajta je posetila osoba. Ove informacije se prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezuju sa odgovarajućim LinkedIn nalogom te osobe. Ukoliko osoba klikne na jedno dugme LinkedIn integrisano na našem internet sajtu, LinkedIn povezuje ove informacije sa ličnim LinkedIn korisničkim nalogom te osobe i čuva lične podatke.

LinkedIn dobija informacije putem LinkedIn komponente da je subjekt podataka posetio našu veb lokaciju, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na LinkedIn-u u vreme poziva našoj veb lokaciji. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na LinkedIn dugme ili ne. Ako takvo prenošenje informacija LinkedIn-u nije poželjno za subjekta podataka, tada se to može sprečiti odjavljivanjem sa LinkedIn naloga pre poziva na našu veb lokaciju.

LinkedIn omogućava mogućnost odjavljivanja od e-mail poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i upravljanje postavkama oglasa, na stranici https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn takođe koristi partnerske kompanije poput Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića se može odbiti na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Odgovarajuća politika privatnosti za LinkedIn dostupna je na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy je dostupna na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Odredba o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Twitter-a

Na ovoj web stranici, kontroler je integrisao komponente Twittera. Twitter je višejezička, javno dostupna mikroblogging usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti tzv. „tweetove“, tj. kratke poruke koje su ograničene na 280 karaktera. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tvitovi se takođe prikazuju i takozvanim pratiocima odgovarajućeg korisnika. Pratitelji su drugi korisnici Twittera koji prate korisničke tweetove. Osim toga, Twitter vam omogućava da se obratite širokoj publici putem heštegova, linkova ili ponovljenih tweetova.

Correct, the operating company of Twitter is Twitter International Company, with the address One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Svaki put kada se pozove jedna od pojedinačnih stranica ovog internet sajta, koji upravlja kontrolor i na kojem je integrisana Twitter komponenta (Twitter dugme), internet pretraživač na informacionom tehnološkom sistemu podataka automatski se poziva da preuzme prikaz odgovarajuće Twitter komponente Twitter-a. Više informacija o Twitter dugmadima je dostupno na adresi https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tokom ovog tehničkog postupka, Twitter dobija saznanja o tome koja specifična podstranica našeg veb-sajta je posetilac posetio. Integracija Twitter komponente ima za cilj ponovno emitovanje sadržaja ovog veb-sajta, kako bi naši korisnici mogli da predstave ovu veb-stranicu digitalnom svetu i povećaju broj posetilaca.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Twitter, Twitter detektuje sa svakim pozivom na našu veb stranicu od strane subjekta podataka i tokom celog trajanja boravka na našoj internet stranici koja specifična podstranica naše internet stranice je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju sa odgovarajućim Twitter nalogom subjekta podataka. Ako subjekat podataka klikne na jednoj od Twitter dugmadi integrisanih na našoj veb stranici, Twitter dodeljuje ove informacije ličnom Twitter nalogu korisnika subjekta podataka i čuva lične podatke.

Twitter dobija informaciju preko Twitter komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na Twitter u trenutku poziva našeg sajta. Ovo se događa bez obzira da li osoba klikne na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na Twitter nije željen za subjekt podataka, tada se to može sprečiti tako što će se odjaviti sa Twitter naloga pre poziva našeg sajta.

Primenljiva odredbe o zaštiti podataka Twittera mogu se pronaći na adresi https://twitter.com/privacy?lang=en.

20. Odredba o zaštiti podataka o primeni i korišćenju YouTube-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućava objavljivanje video snimaka i drugim korisnicima besplatno, kao i njihovo pregledanje, ocenjivanje i komentarisanje. YouTube vam omogućava da objavite razne vrste video sadržaja, tako da možete pristupiti punim filmovima i TV emisijama, kao i muzičkim spotovima, trejlerima i video zapisima napravljenim od strane korisnika putem internet portala.

Kompanija koja upravlja YouTube-om je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, koja je u vlasništvu kontrolora i na koju je integriran YouTube komponent (YouTube video), internet preglednik na informacijskom sustavu subjekta podataka automatski će zatražiti prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se dobiti na adresi https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google saznaju koja je određena podstranica naše internetske stranice posjećena od strane subjekta podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje svaki poziv pojedinačnoj podstranici koja sadrži YouTube video i koja je posjećena od strane subjekta podataka. Ove informacije prikuplja YouTube i Google te ih dodjeljuju odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube će saznati prilikom svakog poziva na podstranicu koja sadrži YouTube video koji je tačno prikazan. Ove informacije prikuplja YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka. YouTube i Google će primiti informacije putem YouTube komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTube; ovo se događa bez obzira na to je li osoba kliknula na YouTube video ili ne. Ako takav prijenos informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, dostava se može spriječiti ako se subjekt podataka odjavi sa svog YouTube računa prije poziva na našu web stranicu.

Pravila zaštite podataka YouTube platforme, dostupna na https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

21. Pravni osnov za obradu podataka

Član 6(1) tačka a GDPR-a predstavlja pravni osnov za obradu podataka ako dobijemo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj kada su obrade potrebne za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se zasniva na čl. 6(1) tačka b GDPR-a. Isti se odnosi na takve obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju upita u vezi sa našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša kompanija podložna zakonskoj obavezi kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6(1) tačka c GDPR-a. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite životnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primer, ako bi posetilac bio povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, godine, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci morali biti prosleđeni lekaru, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada zasnivala na čl. 6(1) tačka d GDPR-a. Na kraju, obrada podataka se može zasnivati na članku 6(1) tačka f GDPR-a. Ovaj pravni osnov se koristi za obradu podataka koja se ne oslanjaju na nijedan od navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna za potrebe legitimnih interesa koje sledi naša kompanija ili treća strana, osim ako takvi interesi preovladavaju nad interesima ili osnovnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Ovakva obrada podataka je posebno dopuštena jer ju je Evropski zakonodavac posebno pomenuti. On je smatrao da bi se opravdan interes mogao pretpostaviti ako je ispitanik klijent kontrolora (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

22. Opravdani interesi koje sledi kontrolor ili treća strana

Gde se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6(1) tačka f GDPR, naš legitimni interes je da sprovodimo naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.

23. Period za koji će lični podaci biti čuvani

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka su odgovarajući zakonski period zadržavanja. Nakon isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje novog ugovora.

24. Obezbeđivanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; zahtev neophodan za zaključenje ugovora; obaveza subjekta podataka da obezbedi lične podatke; moguće posledice nedostavljanja takvih podataka.

Mi pojašnjavamo da je pružanje ličnih podataka delimično zakonski obavezno (npr. poreski propisi) ili može proizaći i iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno da subjekt podataka pruži nam lične podatke radi zaključenja ugovora, koji se moraju naknadno obrađivati od strane nas. Na primer, subjekt podataka je obavezan da nam pruži lične podatke kada naša kompanija zaključuje ugovor sa njim ili njom. Nedostatak pružanja ličnih podataka bi imao posledicu da ugovor sa subjektom podataka ne bi mogao biti zaključen. Pre nego što subjekt podataka pruži lične podatke, subjekt podataka mora kontaktirati nekog zaposlenog. Zaposleni objašnjava subjektu podataka da li je pružanje ličnih podataka obavezno zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka i koje su posledice nedostavljanja ličnih podataka.

25. Postojanje automatizovanog donošenja odluka.

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatizovano donošenje odluka ili profilisanje.