Navigation

UPOZNAJTE ŽIRI PROGRAMA SOCIAL IMPACT AWARD 2018


Ljiljana Bjeličić | Startup centar

Ljiljana Bjeličić je menadžer za edukaciju kompanije MVP Workshop i vodi Startup centar, koji je otvoren na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a oblasti interesovanja su joj preduzetništvo, tehnologija, obrazovanje, marketing, komunikacija i inovacije. Više od 10 godina je u sferi IT-ja i obrazovanja, a zadnjih godina aktivno radi na jačanju startup ekosistema u Srbiji.


Dušan Vukanović | ICT Hub

Dušan je preduzetnik, konsultant, predavač i autor. Od 2013. godine je aktivan kao mentor i savetnik u tehnološkim startapima u Srbiji i regionu, a od 2015. godine u ICT Hub-u vodi program saradnje korporacija sa tehnološkim startapima. Pored toga, ima osmogodišnje (2007-2015) iskustvo u preduzetništvu - osnivač je srpsko-američke konsultantske kompanije iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, organizaciog razvoja i strateških komunikacija, kao i osmogodišnje (1999-2007) iskustvo u radu na međunarodnim projektima u oblasti razvoja demokratije i ekonomije u Srbiji i regionu.


Sanja Burg | L'Oreal

Sanja Burg radi u sferi komunikacija duže od 15 godina. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a kao stipendista programa za mlade profesionalce u oblasti medija stručno se usavršavala u Americi, na Gejlord koledžu za novinarstvo i masovne komunikacije Univerziteta u Oklahomi. Profesionalnu karijeru je započela kao novinar, nastavila je u sferi konsaltinga i edukacije a potom u korporativnom sektoru. Danas je direktor korporativnih komunikacija za region Balkana kompanije L'Oreal Adria-Balkan. Aktivna je u profesionalnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, angažovana kao predavač u Londonskoj školi za odnose sa javnošću i uključena u različite društvene inicijative. Veruje u to da svako od nas, uz malo truda i volje, može da učini svet boljim i lepšim mestom za život.


Miodrag Shrestha | GIZ

Miodrag je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svoje profesionalne karijere proveo je u organizacijama civilnog društva. Bio je i direktor Grupe 484 i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (današnje Trag fondacije). Miodrag ima veliko iskustvo u oblasti migracija, socijalne inkluzije i ljudskih prava. Od 2008. godine, bavi se temom socijalnog preduzetništva na različite načine. Učestvovao je u osnivanju Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od osnivača socijalnog preduzeća, a kreirao je i vodio programe podrške socijalnom preduzetništvu (program podrške izgradnji kapaciteta socijalnih preduzeća, program finansijske podrške socijalnim preduzećim sa UniCredit bankom). Trenutno kao konsultant GIZ-a za socijalno preduzetništvo vodi Program podrške socijalnim preduzećima koja se bave problemima mladih i/ili zapošljavaju mlade iz ranjivih grupa. Član žirija za Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija iz socijalnog preduzetništva u 2017. i 2018. godini u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji.


Dina Rakin | Evropski pokret u Srbiji

Sedam godina je aktivna u Evropskom pokretu u Srbiji, a trenutno je na poziciji zamenice generalnog sekretara. Zadužena je za upravlјanje složenim projektima u oblasti socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva, politike zapošlјavanja i socijalnih pitanja, kako u Srbiji, tako i u Jugoistočnoj Evropi. Angažovana je na projektima usmerenim na širenje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, kao i informisanje različitih ciljnih grupa o temama vezanim za evropske integracije. Bavi se i istraživanjem javnih politika i zagovaranjem u ovim i drugim oblastima. Ima bogato iskustvo u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama, lokalnim opštinama i marginalizovanim grupama i radi na izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija i predstavnika socijalnih preduzeća.
Diplomirana je novinarka i ima master u oblasti međunarodnih odnosa. Zanima je i multilateralna diplomatija i koncept mentorstva.


Dragan Lončar | Ekonomski fakultet

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta Nosilac CFA licence. Jedan je od osnivača case study tima Ekonomskog fakulteta i start up centra gde pruža aktivnu podršku studentima u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja. Radio kao konsultant na brojnim projektima preduzeća u Srbiji i inostranstvu, a posebno u domenu korporativnih finansija, poslovne strategije, studija socijalnih uticaja, socijalnog preduzetništva, marketinga, antimonopolskog savetovanja, studija izvodljivosti i upravljanja rizikom. Osnivač je konsultantske kuće Peterhof Consulting.


Jovana Paljić | Coca Cola HBC

Jovana je saradnik za odnose sa lokalnom zajednicom u kompaniji Coca Cola HBC.


Vladimir Todorović | Erste banka

Vladimir je direktor Direkcije komunikacija Erste banke u Srbiji.


Zoja Kukić | Startit centar

Zoja Kukić je suosnivačica i članica UO Startita i SEE ICT-a, neprofitne organizacije posvećene jačanju domaće tehnološke i startap scene koja kroz svojih 7 centara širom Srbije i 2 onlajn platforme, doseže više od 70.000 ljudi svakog meseca, koje informiše, edukuje i povezuje iz oblasti tehnologije, dizajna, preduzetništva i drugih srodnih grana. Zoja ima 28 godina i diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istoj instituciji trenutno završava master studije iz oblasti Strateškog finansijskog menadžmenta. Pre preuzimanja izvršne pozicije u SEE ICT-u, radila je 3 godine u Fondaciji Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje, koju je napustila na poziciji izvršne direktorke.
Posvećena je jačanju pozicije žena u IT sektoru i biznisu i suosnivačica je lokalnog ogranka Lean In-a, najvećeg pokreta za osnaživanje žena iniciran od strane Šeril Sandberg, COO Facebooka. Do sada je govorila na više od 100 međunarodnih i domaćih događaja na teme preduzetništva, IT sektora, crowdfunding-a, startap i IT zajednice u Srbiji, ženskim pravima i drugim srodnim temama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close