Navigation

UPOZNAJTE ŽIRI PROGRAMA SOCIAL IMPACT AWARD 2021


Marija Mutić | Erste Bank

Marija Mutić je od 2018. godine deo tima Direkcije komunikacija Erste Banke kao viša stručna saradnica za društveno odgovorno poslovanje. Angažovana je kao kooordinatorka nekomercijalnog programa finansijske edukacije #ErsteZnali, koji ima za cilj da svi građani, kako deca tako i svi odrasli, budu finansijski pismeniji i bolje razumeju upravljanje svojim finansijama. Pre nego što je postala bankarka, bila je aktivistkinja sa 15 godina staža u civilnom sektoru kao menadžerka odnosa s javnošću i koordinatorka različitih projekata od značaja za naše društvo. Osnovne i master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Veruje da je neformalno obrazovanje važno koliko i formalno i da je znanje jedna od retkih stvari koja se uvećava deljenjem.


Miodrag Shrestha | GFA Consulting Group

Miodrag je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svoje profesionalne karijere proveo je u organizacijama civilnog društva. Bio je i direktor Grupe 484 i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (današnje Trag fondacije). Miodrag ima veliko iskustvo u oblasti migracija, socijalne inkluzije i ljudskih prava. Od 2008. godine, bavi se temom socijalnog preduzetništva na različite načine. Učestvovao je u osnivanju Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od osnivača socijalnog preduzeća, a kreirao je i vodio programe podrške socijalnom preduzetništvu (program podrške izgradnji kapaciteta socijalnih preduzeća, program finansijske podrške socijalnim preduzećim sa UniCredit bankom). Radio je kao konsultant GIZ-a za socijalno preduzetništvo i vodio Program podrške socijalnim preduzećima. Bio je i član žirija za Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija iz socijalnog preduzetništva u 2017. i 2018. godini u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji. Trenutno je zaposlen kao Deputy Team Leader u GFA Conulting Group kompaniji.


Teodora Pasulj | Coca-Cola HBC

Teodora Pasulj dolazi iz kompanije Coca-Cola HBC, gde radi na poziciji Community Executive. U svojoj ulozi zadužena je za sprovođenje strategije društveno odgovornog poslovanja kompanije, izveštavanje o održivosti i korporativnu filantropiju, sa fokusom na kreiranje snažnih parterstava sa stakeholderima u lokalnim zajednicama. Svoju karijeru započela je u civilnom sektoru radeći na promociji CSR-a i sprovođenju projekata iz iste oblasti, a kratko vreme provela je i u tech start-up kompaniji iz Finske. Veruje da je celoživotno učenje i deljenje specifičnih znanja i veština sa drugima obaveza svakog pojedinca. Veliki je zaljubljenik u tehnologiju i tehnološke inovacije.


Doc. dr Zoran Rakićević | Fakultet organizacionih nauka

Dr Zoran Rakićević je docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga. Rukovodilac je Centra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvu na Fakultetu. Član je Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snabdevanja. Predavač je na sledećim predmetima: Planiranje proizvodnje i usluga, Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima, Analiza vrednosti, Preduzetnički poduhvat i biznis plan. Autor je monografije “Podrška upravljanju malim i srednjim preduzećima. Tokom studija učestvovao u radu studentskog humanitarnog fonda “Osmeh na dar”. Otac Sare, Lenke i Dunje.


Anja Varničić | UrbiGo

Anja sebe opisuje kao kombinaciju naučnice za zaštitu životne sredine i tehnološke preduzetnice, strastvene i prema tehnologiji i prema prirodi. Voli da razvija proizvode od nule, pristup zasnovan na rezultatima i orijentisan na kupca, uživa u svakodnevnim poslovnim izazovima i uči od ljudi sa kojima radi. Vođena načinima kako nam tehnologija može pomoći da stvorimo zeleniju i održiviju zajednicu, osnovala je startup UrbiGo. Članica je jednog od pobedničkih SIA 2017 timova.


Deniz Hoti | Connecting

Deniz Hoti je nagrađivani socijalni dizajner, preduzetnik, filmski autor i konsultant u oblastima društvenih inovacija, obrazovanja i prikupljanja sredstava, sa više od 9 godina iskustva u javnom, korporativnom i civilnom sektoru u Srbiji. Osnovao je Connecting i Social Design Solution. Ko-osnovao je SINHRO hab i Trip house.


Milan Vukoje | SAP

Milan je direktor razvoja i vodi inženjerski tim za SAP CPQ. Diplomirao na FON-u 2007. godine i veći deo karijere bio .NET programer.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close