Navigation

UPOZNAJTE ŽIRI PROGRAMA SOCIAL IMPACT AWARD 2020


Nikola Jovanović | Tuturutu Consulting/Udruženje HUB Beograd

Otkako je, pre 20-ak godina, započeo profesionalnu karijeru, Nikola je radio u sva 3 sektora, uglavnom u oblastima organizacionog razvoja i razvoja ljudi, društveno-odgovornog poslovanja, te IT-a, interneta i društvenih medija. Danas je preduzetnik, akreditovani konsultant Human Synergisticsa, čije alate koristi za lični, timski i organizacioni razvoj, a akreditovan je i za Geert Hofstede metodologiju promene organizacione kulture. Takođe, aktivno se bavi istraživanjima na teme poput razvoja menadžera i lidera, upravljanja talentima, organizacionog razvoja, korporativnih akademija i univerziteta, digitalnog učenja i korišćenja VR tehnologija u poslovanju. Društveno preduzetništvo je jedna od najvažnijih tema u Nikolinom životu. Zagovara i promoviše koncept već više od 10 godina, a poslednjih 7 godina kroz Udruženje HUB Beograd (hubche.com) i Tuturutu Consulting (tuturutu.com) pomaže društvenim preduzetnicima da svoje ideje pretoče u održivi poslovni poduhvat. Svoja razmišljanja Nikola deli na svom blogu peckopivo.com, Linkedinu, ali i na velikom broju konferencija i događaja, kao što su TEDx, Digitalizuj.Me, DisruptHR, AIESEC New Leaders Conference, itd.


Sanja Burg | L'Oreal

Sanja Burg radi u sferi komunikacija duže od 15 godina. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a kao stipendista programa za mlade profesionalce u oblasti medija stručno se usavršavala u Americi, na Gejlord koledžu za novinarstvo i masovne komunikacije Univerziteta u Oklahomi. Profesionalnu karijeru je započela kao novinar, nastavila je u sferi konsaltinga i edukacije a potom u korporativnom sektoru. Danas je direktor korporativnih komunikacija za region Balkana kompanije L'Oreal Adria-Balkan. Aktivna je u profesionalnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, angažovana kao predavač u Londonskoj školi za odnose sa javnošću i uključena u različite društvene inicijative. Veruje u to da svako od nas, uz malo truda i volje, može da učini svet boljim i lepšim mestom za život.


Miodrag Shrestha | GIZ

Miodrag je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svoje profesionalne karijere proveo je u organizacijama civilnog društva. Bio je i direktor Grupe 484 i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (današnje Trag fondacije). Miodrag ima veliko iskustvo u oblasti migracija, socijalne inkluzije i ljudskih prava. Od 2008. godine, bavi se temom socijalnog preduzetništva na različite načine. Učestvovao je u osnivanju Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od osnivača socijalnog preduzeća, a kreirao je i vodio programe podrške socijalnom preduzetništvu (program podrške izgradnji kapaciteta socijalnih preduzeća, program finansijske podrške socijalnim preduzećim sa UniCredit bankom). Trenutno kao konsultant GIZ-a za socijalno preduzetništvo vodi Program podrške socijalnim preduzećima koja se bave problemima mladih i/ili zapošljavaju mlade iz ranjivih grupa. Član žirija za Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija iz socijalnog preduzetništva u 2017. i 2018. godini u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji.


Ana Boroš Todić | Vip mobile

Tokom studija na Fakultetu političkih nauka Ana je svoju karijeru započela u medijima, a nastavila je kroz nevladine organizacije i prosvetne ustanove. Najveće iskustvo u oblasti komunikacija stekla je kroz dugogodišnji rad u PR agenciji i multinacionalnoj kompaniji. Trenutno radi kao stručnjak za korporativne komunikacije u kompaniji Vip mobile, gde sa zadovoljstvom učestvuje u kreiranju pozitivne slike inovativnog i uzbudljivog brenda. Posebnu satisfakciju pruža joj rad na CSR projektima koje smatra krunom poslovanja svake uspešne kompanije.


Nana Radenković | Nova Iskra

Nana je jedna od suosnivača Nove Iskre, gde je fokusirana na kreiranje mentorskih programa, treninga i radionica namenjenih pojedincima, organizacijama i kompanijama koje su zainteresovane za preuzimanje aktivne uloge u procesima transformacije - kako sopstvenih kapaciteta i poslovanja, tako i kroz kreiranje novih načina na koji bi mogli učiti, živeti i raditi u budućnosti. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a iza sebe ima veliko iskustvo rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Profesor je na Fakultetu za Medije i komunikacije u Beogradu, i mentor u okviru Nelt edukativnog programa i Kreativnog mentorstva.


Vladimir Jovanović | Erste banka

Vladimir ima 15 godina radnog iskustva u privredi, radu za međunarodne donatorske institucije i bankarskom sektoru, a paralelno sa tim je imao i sopstvene preduzetnike poduhvate (uspešne i neuspešne). Zaposlen je u Odeljenju socijalnog bankarstva Erste banke, specijalizovan je za podršku početnicima u poslovanju i socijalnim preduzećima, a najviše voli da radi sa proizvodnim preduzećima, socijalnim preduzećima i malim poljoprivrednim gazdinstvima. Njegova glavna poruka svim mladim preduzetnicima je: Ako postoji volja, postoji i način! Ponosni suprug i otac 4 dece.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close