Navigation

UPOZNAJTE ŽIRI PROGRAMA SOCIAL IMPACT AWARD 2020


Nikola Jovanović | Tuturutu Consulting/Udruženje HUB Beograd

Otkako je, pre 20-ak godina, započeo profesionalnu karijeru, Nikola je radio u sva 3 sektora, uglavnom u oblastima organizacionog razvoja i razvoja ljudi, društveno-odgovornog poslovanja, te IT-a, interneta i društvenih medija. Danas je preduzetnik, akreditovani konsultant Human Synergisticsa, čije alate koristi za lični, timski i organizacioni razvoj, a akreditovan je i za Geert Hofstede metodologiju promene organizacione kulture. Takođe, aktivno se bavi istraživanjima na teme poput razvoja menadžera i lidera, upravljanja talentima, organizacionog razvoja, korporativnih akademija i univerziteta, digitalnog učenja i korišćenja VR tehnologija u poslovanju. Društveno preduzetništvo je jedna od najvažnijih tema u Nikolinom životu. Zagovara i promoviše koncept već više od 10 godina, a poslednjih 7 godina kroz Udruženje HUB Beograd (hubche.com) i Tuturutu Consulting (tuturutu.com) pomaže društvenim preduzetnicima da svoje ideje pretoče u održivi poslovni poduhvat. Svoja razmišljanja Nikola deli na svom blogu peckopivo.com, Linkedinu, ali i na velikom broju konferencija i događaja, kao što su TEDx, Digitalizuj.Me, DisruptHR, AIESEC New Leaders Conference, itd.


Sanja Burg | L'Oreal

Sanja Burg radi u sferi komunikacija duže od 15 godina. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a kao stipendista programa za mlade profesionalce u oblasti medija stručno se usavršavala u Americi, na Gejlord koledžu za novinarstvo i masovne komunikacije Univerziteta u Oklahomi. Profesionalnu karijeru je započela kao novinar, nastavila je u sferi konsaltinga i edukacije a potom u korporativnom sektoru. Danas je direktor korporativnih komunikacija za region Balkana kompanije L'Oreal Adria-Balkan. Aktivna je u profesionalnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, angažovana kao predavač u Londonskoj školi za odnose sa javnošću i uključena u različite društvene inicijative. Veruje u to da svako od nas, uz malo truda i volje, može da učini svet boljim i lepšim mestom za život.


Miodrag Shrestha | GFA Consulting Group

Miodrag je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svoje profesionalne karijere proveo je u organizacijama civilnog društva. Bio je i direktor Grupe 484 i Balkanskog fonda za lokalne inicijative (današnje Trag fondacije). Miodrag ima veliko iskustvo u oblasti migracija, socijalne inkluzije i ljudskih prava. Od 2008. godine, bavi se temom socijalnog preduzetništva na različite načine. Učestvovao je u osnivanju Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od osnivača socijalnog preduzeća, a kreirao je i vodio programe podrške socijalnom preduzetništvu (program podrške izgradnji kapaciteta socijalnih preduzeća, program finansijske podrške socijalnim preduzećim sa UniCredit bankom). Radio je kao konsultant GIZ-a za socijalno preduzetništvo i vodio Program podrške socijalnim preduzećima koja se Bio je i član žirija za Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija iz socijalnog preduzetništva u 2017. i 2018. godini u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji. Trenutno je zaposlen kao Deputy Team Leader u GFA Conulting Group kompaniji.


Ana Boroš Todić | Vip mobile

Tokom studija na Fakultetu političkih nauka Ana je svoju karijeru započela u medijima, a nastavila je kroz nevladine organizacije i prosvetne ustanove. Najveće iskustvo u oblasti komunikacija stekla je kroz dugogodišnji rad u PR agenciji i multinacionalnoj kompaniji. Trenutno radi kao stručnjak za korporativne komunikacije u kompaniji Vip mobile, gde sa zadovoljstvom učestvuje u kreiranju pozitivne slike inovativnog i uzbudljivog brenda. Posebnu satisfakciju pruža joj rad na CSR projektima koje smatra krunom poslovanja svake uspešne kompanije.


Nana Radenković | Nova Iskra

Nana je jedna od suosnivača Nove Iskre, gde je fokusirana na kreiranje mentorskih programa, treninga i radionica namenjenih pojedincima, organizacijama i kompanijama koje su zainteresovane za preuzimanje aktivne uloge u procesima transformacije - kako sopstvenih kapaciteta i poslovanja, tako i kroz kreiranje novih načina na koji bi mogli učiti, živeti i raditi u budućnosti. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a iza sebe ima veliko iskustvo rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Profesor je na Fakultetu za Medije i komunikacije u Beogradu, i mentor u okviru Nelt edukativnog programa i Kreativnog mentorstva.


Vladimir Jovanović | Erste banka

Vladimir ima 15 godina radnog iskustva u privredi, radu za međunarodne donatorske institucije i bankarskom sektoru, a paralelno sa tim je imao i sopstvene preduzetnike poduhvate (uspešne i neuspešne). Zaposlen je u Odeljenju socijalnog bankarstva Erste banke, specijalizovan je za podršku početnicima u poslovanju i socijalnim preduzećima, a najviše voli da radi sa proizvodnim preduzećima, socijalnim preduzećima i malim poljoprivrednim gazdinstvima. Njegova glavna poruka svim mladim preduzetnicima je: Ako postoji volja, postoji i način! Ponosni suprug i otac 4 dece.


Teodora Pasulj | Coca-Cola HBC

Teodora Pasulj dolazi iz kompanije Coca-Cola HBC, gde radi na poziciji Community Executive. U svojoj ulozi zadužena je za sprovođenje strategije društveno odgovornog poslovanja kompanije, izveštavanje o održivosti i korporativnu filantropiju, sa fokusom na kreiranje snažnih parterstava sa stakeholderima u lokalnim zajednicama. Svoju karijeru započela je u civilnom sektoru radeći na promociji CSR-a i sprovođenju projekata iz iste oblasti, a kratko vreme provela je i u tech start-up kompaniji iz Finske. Veruje da je celoživotno učenje i deljenje specifičnih znanja i veština sa drugima obaveza svakog pojedinca. Veliki je zaljubljenik u tehnologiju i tehnološke inovacije.


Prof. dr Slavica Cicvarić Kostić | Fakultet organizacionih nauka

Dr Slavica Cicvarić Kostić je profesorka na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Rukovodilac je Centra za marketing na Fakultetu. Kao predavač gostovala je na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi (Bolonja-Italija, London-Velika Britanija, Pariz-Francuska, Kaunas-Litvanija, Nitra-Slovačka, Ljubljana-Slovenija, Rijeka-Hrvatska, Skoplje-Severna Makedonija). Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima. Poseduje DIMAQ (digital marketing qualification) sertifikat od 2019. godine, koji izdaje Interactive Advertising Bureau. Radi kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije i institucije javne uprave. Kao predavač i rukovodilac, učestvovala je na brojnim seminarima, treninzima i drugim edukativnim programima u oblasti marketinga, korporativnih komunikacija, brendiranja, digitalnih komunikacija za domaće i međunarodne organizacije iz korporativnog i javnog sektora. Sarađivala je sa kompanijama i institucijama poput Banca Intesa, eFront/BlackRock, Ringier, Telekom Srbija, JP Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS i mnogim drugim. Bila je Direktor za razvoj poslovanja i konsultant u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji za komunikacije Hauska&Partner International Communications.


Sonja Miladinović | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sonja je završila Filozofski fakultet u Novom Sadu, i po struci je pedagog. Radila je kao stručni saradnik u Osnovnoj školi "Sonja Marinković" u Novom Sadu, a od 2003. godine radi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Školskoj upravi Novi Sad, kao prosvetni savetnik. Koordinatorka je za inkluzivno obrazovanje u Školskoj upravi Novi Sad, te je veoma aktivna u implementaciji i promovisanju dečijih prava i pravednosti za sve manjinske grupe (dece migranata, u odnosu na nacionalnu, socijalnu i polnu pripadnost, seksualnu orijentaciju...). Sarađuje sa lokalnim zajednicama, zaštitnicima građana, udruženjima mladih, NVO, udruženjima građana...


Anja Varničić | UrbiGo

Anja sebe opisuje kao kombinaciju naučnice za zaštitu životne sredine i tehnološke preduzetnice, strastvene i prema tehnologiji i prema prirodi. Voli da razvija proizvode od nule, pristup zasnovan na rezultatima i orijentisan na kupca, uživa u svakodnevnim poslovnim izazovima i uči od ljudi sa kojima radi. Vođena načinima kako nam tehnologija može pomoći da stvorimo zeleniju i održiviju zajednicu, osnovala je startup UrbiGo. Članica je jednog od pobedničkih SIA 2017 timova.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close