• Upoznavanje – Muhamed Junus

    Muhamed Junus (Muhammad Yunus) je socijalni preduzetnik, bankar, ekonomista i lider civilnog društva poreklom iz Bangladeša.

    1972. godine, nakon što je zavšio studije u Bangladešu i Sjedinjenim američkim državama, Junus je postavljen na mesto profesora ekonomije na Univerzitetu u Čitagongu. Kada je 1974. godine glad pogodila Bangladeš, osetio je da mora da uradi nešto više za siromašne, pored podučavanja. Odlučio je da daje dugoročne pozajmice siromašnijim ljudima koji su želeli da započnu sopstvena mala preduzeća. Ova inicijativa je kasnije nastavljena stvaranjem Gramin banke (Grameen Bank). Glavni cilj ove banke od osnivanja 1983. jeste davanje malih pozajmica siromašnima po veoma jednostavnim uslovima – takozvano mikrokreditiranje – a Junus je njen osnivač.

    2006. godine Junusu i Gramin banci dodeljena je Nobelova nagrada za mir za „njihov trud da kroz mikrokredite kreiraju ekonomski i socijali razvitak sa dna“. Junus je pored ove, dobitnik mnogih drugih nacionalnih i međunarodnih počasti.

    Februara 2011. Junus, zajedno sa Saskijom Brajsten (Saskia Bruysten), Sofi Ajzenman (Sophie Eisenmann) i Hansom Rajcom (Hans Reitz), osniva Yunus Social Business (YSB). YSB stvara i osnažuje socijalna preduzeća koja se bave i rešavaju probleme širom sveta. Kao produžena, međunarodna ruka za Junusovu viziju novog, humanog kapitalizma, YSB vodi fondove za inkubaciju za socijalna preduzeća u zemljama u razvoju i pruža savetodavne usluge kompanijama, vladama, fondacijama i nevladinim organizacijama.