SDG: Clean Water and Sanitation

  • AlgiOx

    AlgiOx je pametan sistem za prečišćavanje vazduha u zatvorenim prostorima koji koristi mikroalge kako bi proizvodio kiseonik i uklonio štetne čestice i gasove. Shodno tome da više od 80% vremena […]