Venture

Će bude tebra!

Tebrizam je omladinska organizacija koja ima za cilj da na inovativne načine mlade animira i da im pruži omladinski sadržaj kakav zaslužuju. Kako bi se kontinuirano kreirao taj sadržaj, biće pokrenut brend „Će bude tebra!“.

Tebrizam is a youth-led organization that aims to provide activities for youth and give them the content they deserve. A brand called ‘Tebrizam’ will ensure that this content is created non-stop.