SDG: Good Health and Well-being

 • POZAJMLJENO PROSLEDJENO

  Rasterećivanje ormara komada koji nam više ne odgovaraju nikada nije bilo lakše! Priključite se našem projektu „Pozajmljeno Prosledjeno“ i oslobodite prostor u ormaru. Usput pomozite drugima i zaštitite životnu sredinu.

  Have you ever had an issue with a full wardrobe, and nothing to wear?

  Well, we are hear to solve that problem and help you with getting rid of the old clothes, and getting new (but preloved) items.

  Our mission is to help people and contribute to saving the planet.

  Join “Pozajmljeno Prosledjeno” project (eng.: “Borrowed-Forwarded”) by participating in exchanging clothes process!

 • Uči i budi okej

  Onlajn program u kom svako postiže rezultate u učenju i brine o mentalnom zdravlju. Učenje uz psihološku podršku i vršnjačku razmenu.

 • Skillshare is care

  Skillshare is care je inicijativa gde majstori svojih zanata pomažu deci u pripremi za izlazak iz sistema zaštite. To su dece iz domova za nezbrinutu decu, a majstori doprinose njihovoj budućoj sigurnosti tako što dele veštine sa mladima i uče ih poslu. Kako bi nakon izlaska imali siguran zanat u rukama i lakše došli do zaposlenja u tom izazovu osamostaljivanja, inicijativa je osmišljena tako da im pruži priliku da sigurnije zakorače u svet odraslih. Za uzvrat majstori dobijaju šegrta kojeg po svim prilikama teško nalaze. Ono što je važno, jeste da će kursevi i edukacije biti dostpupni i svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da nauče neki zanat ili se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju. Kompanije koje žele da postignu CSR ondosno korporativnu društvenu odgovornost, a nephodan im je određeni radni kadar, imaju priliku da doprinesu ovoj ciljnoj grupi, uspostavljanjem saradnje.

  Skillshare is care is an initiative where masters of their trade help children prepare for leaving the care system. These are children from homes for neglected children, and the masters contribute to their future security by sharing skills with young people and teaching them work. In order for them to have a safe trade in their hands after leaving and to find employment more easily in the challenge of becoming independent, the initiative is designed to give them the opportunity to step into the world of adults more confidently. In return, the masters receive an apprentice who is hard to find on all occasions. What is important is that the courses and education will be available to all interested young people who want to learn a trade or requalify. Companies that want to achieve CSR and corporate social responsibility, and need a certain number of employees, have the opportunity to contribute to this target group by establishing cooperation.

 • Zapisuj - Daruj

  Sjedinjujemo ljubav prema prirodi i društvenu odgovornost. Kupovinom planinarskog dnevnika od recikliranog papira, ne samo da podržavate očuvanje prirode, već i pružate deci iz svratišta priliku da češće odlaze u prirodu i stvaraju osmehe na njihovim licima.

  We combine a love for nature with social responsibility. By purchasing a hiking journal made from recycled paper, you are not only supporting nature conservation but also providing children from shelters with the opportunity to spend more time in nature and bring smiles to their faces.

 • Vunene loptice za održive zajednice

  Mi smo Medjugeneracijski volonterski centar. Proizvodnjom vunenih loptica za omekšavanje veša želimo da ostvarimo održivost naše inicijative za kolektivno stanovanje seniora sa dnevnim boravkom za decu predškolskog uzrasta i kampom.

  We are an Intergenerational volunteer center. Production of woolen balls for laundry softening will provide sustainability for our initiative for collective housing for the elderly, with a living room for preschool children and a camp.

 • Solarized

  Solarized proizvodi inovativne uređaje koji kao glavni izvor energije koriste energiju sunca dobijenu putem malih solarnih panela.

  Solarized is producing innovative devices that use solar energy, collected using small solar panels, as a primary source of energy.

 • Kulturni kutak

  Kulturni kutak je multimedijalni i fizički oglasni prostor za škole i fakultete sa digitalnom game-based learning platformom namenjen promotivnom oglašavanju kulturno-umetničkog sadržaja i kulturnom obrazovanju mladih kroz animaciju i igru.

  The cultural corner is a multimedial and physical advertising space for schools and faculties with a digital game-based learning platform created for the promotion of cultural and art events and cultural education of youth through animation and games.

 • Će bude tebra!

  Tebrizam je omladinska organizacija koja ima za cilj da na inovativne načine mlade animira i da im pruži omladinski sadržaj kakav zaslužuju. Kako bi se kontinuirano kreirao taj sadržaj, biće pokrenut brend „Će bude tebra!“.

  Tebrizam is a youth-led organization that aims to provide activities for youth and give them the content they deserve. A brand called ‘Tebrizam’ will ensure that this content is created non-stop.

 • Bašta može svašta

  Gajimo organsko voće i povrće koje besplatno isporučujemo u NURDOR roditeljske kuće. U istoj bašti organizujemo i edukativni program.

  We are growing organic fruits and vegetables that are consumed by kids from the NURDOR organization for free. Also, we organize the educational program in our garden.

 • Armilla senzorna narukvica

  Naš proizvod bi rešio problem komunikacije roditelja sa smetnjama u sluhu i njihovih beba. U pitanju je baby alarm koji vibracijom i svetlosnim signalima daje informacije o plaču bebe.

  Our product helps with communication between children with hearing impairments and their parents. It’s a baby alarm that uses vibration and light signals to provide information about when and why the baby is crying.

 • HAL

  Tim HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar i Dragutin, kreiraju aplikaciju koja koristi mrežu različitih senzora postavljenih širom grada. Ovi senzori prikupljaju neophodne podatke (o slobodnim parking mestima, veličini redova u institucijama, semaforima itd.) i čine važne informacije dostupnim svi građanima putem njihovih pametnih uređaja, omogućavajući donošenje efikasnijih odluka. Kroz jedinstvenu interakciju građana i njihovih „pametnih“ gradova, svakodnevno funkcionisanje je znatno unapređeno, lakše i manje stresno.

  Team HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar and Dragutin, is creating an application that uses a network of various sensors throughout the city. These sensors gather data (about free parking spaces, length of waiting lines in institutions, traffic lights etc.) making important information available for all citizens via their smart devices and enabling more efficient decisions. Through this unique interface between citizens and their „smart“ cities, everyday functioning is greatly improved, easier and less stressful.

 • Arbitrium

  Angelina, mladi psiholog, pokrenula je projekat Arbitrium, sa ciljem da pomogne ljudima da brže i lakše dođu do pomoći na putu ka svom mentalnom zdravlju. Arbitrium je platforma na kojoj se mogu naći: organizacije, ustanove i stručnjaci koji nude besplatnu pomoć, relevantni tekstovi i članci i iskustva drugih ljudi. Tu se može naći i planer za svakodnevno vođenje brige o svom mentalnom zdravlju, čijom se kupovinom projekat održava. Kroz ovaj projekat naglašava se značaj mentalnog zdravlja i omogućava besplatna podrška i pomoć svima.

  Angelina, a young psychologist, has started a project Arbitrium, with the aim to help people who are struggling with mental health, receive needed help in a faster and easier manner. Arbitrium is a platform which contains: list of organizations, institutions and experts, which offer free help, relevant documents and articles and experiences from other people. One can also find a planner for ever-day guidance in mental health, which, when purchased, helps sustain the project. Through this project the importance of mental health is emphasized and free help and support is offered to anyone.

 • Dežurni asistent

  Suzana, inspirisana ličnim motivima i iskustvom, odlučila je da pokrene platformu Dežurni asistent, putem koje mladi mogu da vežbaju i uspešno kontrolišu  tremu i poštapalice. Ona smatra da nije strašno pogrešiti, već strašna je samosabotaža koju ljudi koriste zbog straha od greške, straha od neuspeha, straha od tuđeg mišljenja, zbog koje ljudi propuštaju dragocene prilike. Suzana želi da radi na poboljšanju kvalitetnog javnog nastupa drugih mladih gde će im na jedan profesionalan način pomoći da se pripreme za javni nastup i poslovni svet.

  English:

  Suzana, inspired by personal motives and experience, decided to launch the Duty Assistant platform, through which young people can practice and successfully control their fears and setbacks. She believes that it is not terrible to make a mistake, but self-sabotage is something that people use because of the fear of making a mistake, the fear of failure, the fear of someone else’s opinion, because of which people miss precious opportunities. Suzana wants to work on improving the quality public appearance of other young people, where she will help them in a professional way to prepare for a public appearance and the business world.

 • Svesna pažnja i kontrola stresa za mlade

  Nikola i Marina žele da preko interaktivnog osmonedeljnog programa
  pomognu mladima od 18 do 25 godina da nauče kako bolje da se nose sa
  stresom, životnim tranzicijama, anksioznošću, kako da poboljšaju svoju koncentraciju i odnose sa drugim ljudima. Za ovaj poduhvat imaju razvijenu interaktivnu platformu sa video-lekcijama i dodatnim materijalima za učenje, a jednom nedeljno bi se sastajali sa učesnicima i delili iskustva. Oboje su prošli kroz ovaj trening koji im je bio vrlo koristan i zato imaju visoku motivaciju da svoje znanje i iskustvo iskoriste tako da pomognu što većem broju mladih.

  English:

  Nikola and Marina want to help young people aged 18 to 25 how to cope with stress, life transitions, anxiety, how to improve their concentration and relationships with other people. They have developed an interactive platform with video lessons and additional learning materials, and once a week they would meet with participants and share experiences. They both went through this training which was very useful for them and that is why they have a high motivation to use their knowledge and experience to help as many young people as possible.