SDG: Sustainable Cities and Communities

 • Agrivoltaics Fund

  Agrivoltaics Fund je investicioni fond za ulaganje u solarnu energiju. Fond se fokusira na izgradnju solarnih elektrana na zemljištu poljoprivrednika i tako doprinosi smanjenim finansijskim troškovima, većem kvalitetu vazduha i samoodrživosti korisnika.

  Agrivoltaics Fund is an investment trust for investing in solar energy. The fund focuses on the construction of solar power plants on farmers’ land and thus contributes to reduced financial costs, higher air quality and self-sustainability of users.

 • ZooPlanet

  Web aplikacija zooplanet.org je platforma na kojoj možete donirati novac jednoj ili više životinja koje pripadaju nekom od prihvatilišta gde su one zbrinute.

  The web application zooplanet.org is a platform where you can donate money to one or more animals belonging to a shelter where they are taken care of.

 • Skillshare is care

  Skillshare is care je inicijativa gde majstori svojih zanata pomažu deci u pripremi za izlazak iz sistema zaštite. To su dece iz domova za nezbrinutu decu, a majstori doprinose njihovoj budućoj sigurnosti tako što dele veštine sa mladima i uče ih poslu. Kako bi nakon izlaska imali siguran zanat u rukama i lakše došli do zaposlenja u tom izazovu osamostaljivanja, inicijativa je osmišljena tako da im pruži priliku da sigurnije zakorače u svet odraslih. Za uzvrat majstori dobijaju šegrta kojeg po svim prilikama teško nalaze. Ono što je važno, jeste da će kursevi i edukacije biti dostpupni i svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da nauče neki zanat ili se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju. Kompanije koje žele da postignu CSR ondosno korporativnu društvenu odgovornost, a nephodan im je određeni radni kadar, imaju priliku da doprinesu ovoj ciljnoj grupi, uspostavljanjem saradnje.

  Skillshare is care is an initiative where masters of their trade help children prepare for leaving the care system. These are children from homes for neglected children, and the masters contribute to their future security by sharing skills with young people and teaching them work. In order for them to have a safe trade in their hands after leaving and to find employment more easily in the challenge of becoming independent, the initiative is designed to give them the opportunity to step into the world of adults more confidently. In return, the masters receive an apprentice who is hard to find on all occasions. What is important is that the courses and education will be available to all interested young people who want to learn a trade or requalify. Companies that want to achieve CSR and corporate social responsibility, and need a certain number of employees, have the opportunity to contribute to this target group by establishing cooperation.

 • Zajednički frižider

  Inicijativa „Zajednički frižider“ se bavi smanjenjem otpada hrane, kao i uticaja istog na klimatske promene postavljanjem frižidera u koje građani mogu ostavljati donaciije ili ih uzimati u zavisnosti od potrebe.

  The initiative ‘Zajednički frižider’ is working towards reducing food waste, as well as its impact on climate change, by placing fridges where everyone can drop off food donations, or take them if needed.

 • Vunene loptice za održive zajednice

  Mi smo Medjugeneracijski volonterski centar. Proizvodnjom vunenih loptica za omekšavanje veša želimo da ostvarimo održivost naše inicijative za kolektivno stanovanje seniora sa dnevnim boravkom za decu predškolskog uzrasta i kampom.

  We are an Intergenerational volunteer center. Production of woolen balls for laundry softening will provide sustainability for our initiative for collective housing for the elderly, with a living room for preschool children and a camp.

 • Zeleni zidovi

  Kako danas postoji sve veći nedostatak zelenih površina, kreatorka projekta Zeleni zidovi, Teodora, dobila je inspiraciju da ovaj problem i reši. Zeleni zidovi omogućuju ljudima da uživaju blagodeti zelenila u okviru svog doma, radnog mesta, pa i vrevi grada. Ovi zidovi prečišćuju vazduh, smanjuju buku i vibracije, utiču povoljno na ljudsku psihu, i biodiverzitet gradova, a imaju i lep estetski efekat. Na ovaj način, drastično se poboljšava kvalitet života u gradovima i pomaže ekologiji.

  Given that, today, the lack of green surfaces is getting bigger and bigger, a Green walls project creator, Teodora, was inspired to solve this problem. Green walls are enabling people to enjoy the benefits of greenery in the comfort of their homes, offices, and even in the hustle and bustle of the city. These walls purify the air, reduce noise and vibrations, positively affect the human mind and city biodiversity, and have a nice aesthetic effect. This way, the quality of city life and ecology drastically improve.

 • House of Urnebes

  Đina i Nenad iz House of Urnebes, žele da kreiraju uslove i prostor gde mladi umetnici svih nacionalnosti mogu da se okupljaju, obučavaju, pronalaze inspiraciju, stvaraju, povezuju i međusobno sarađuju. Sa tim ciljem, oni grade hostel, kafić, muzički studio i umetnički atelje, pod jednim krovom. Na ovaj način, osnažuje se lokalna umetnička zajednica, naročito siromašniji, povremeni, manje renomirani i umetnici iz marginalizovanih grupa i omogućava internacionalna kulturna saradnja.

  Gina and Nenad from House of Urnebes aim to create conditions and space that will bring together young artists, all nationalities, and provide them with the opportunity to learn, find inspiration, create, connect and cooperate. With this aim, they are building a combined hostel, coffee shop, music studio, and art atelier, all under one roof. This way, the local artistic community is strengthened, especially poor, part-time, less renowned artists and artists from minority groups, and international cultural cooperation is enabled.

 • HAL

  Tim HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar i Dragutin, kreiraju aplikaciju koja koristi mrežu različitih senzora postavljenih širom grada. Ovi senzori prikupljaju neophodne podatke (o slobodnim parking mestima, veličini redova u institucijama, semaforima itd.) i čine važne informacije dostupnim svi građanima putem njihovih pametnih uređaja, omogućavajući donošenje efikasnijih odluka. Kroz jedinstvenu interakciju građana i njihovih „pametnih“ gradova, svakodnevno funkcionisanje je znatno unapređeno, lakše i manje stresno.

  Team HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar and Dragutin, is creating an application that uses a network of various sensors throughout the city. These sensors gather data (about free parking spaces, length of waiting lines in institutions, traffic lights etc.) making important information available for all citizens via their smart devices and enabling more efficient decisions. Through this unique interface between citizens and their „smart“ cities, everyday functioning is greatly improved, easier and less stressful.

 • Public Kitchen Infrastructure

  Udruženje Donorum se kroz projekat Public Kitchen Infrastructure bavi smanjenjem otpada hrane i njenom distribucijom ka socijalno ugroženim grupama.  Naš cilj je da uspostavimo funkcionalnu aplikaciju koja bi povezivala velike donatore (supermarkete, proizvođače, itd) sa posrednicima (Banka Hrane, Crveni Krst) kako bi oni mogli da prosleđuju svakodnevne viškove hrane ka svojim krajnjim korisnicima (manjim organizacijama i pojedincima). Sada smo u završnoj fazi razvoja aplikacije (aktivna je alfa verzija) i u procesu komunikacije sa svim relevantnim stakeholderima kako bismo odradili testiranje na lokalnom nivou u naredna 2 meseca.

  English:

  Association Donorum is dealing with food waste and food distribution to the socially vulnerable groups, through the Public Kitchen Infrastructure project. Our goal is setting a functional application in order to connect big donors (like supermarkets) to mediators (like Red Cross) and then to the final users (organizations and individuals). Alpha version of our application is already running and being tested.

 • Marino design

  Marino design” stvara umetničke ručno rađene lampe od 100% recikliranog papira, koje prave žene iz osetljivih socijalnih grupa, a osmišljavaju mladi dizajneri. Pored dizajna jako nam je važna i ekološka održivost naših proizvoda, stoga kao osnovni materijal za naše lampe koristimo post-konzumentski reciklirani papir kojem po potrebi dodajemo isključivo prirodne pigmente čime naše lampe direktno utiču na smanjenje zagađenja metanom kao posledice ne reciklaže papira. Drugi podjednako važan problem koji već sada rešavamo kroz trenutnu proizvodnju je emancipacija teže zapošljivih žena iz osetljivih društvenih grupa, koje u našem preduzeću imaju zadatak ručne izrade, obrade i pakovanja lampi.

  English:

  Marino design creates hand-made lamps from 100% recycled paper, made by women from socially vulnerable groups. Beside the design, ecological sustainability is very important to us – we use exclusively recycled paper and natural pigments, directly reducing the methane pollution. Another, equally important problem we are trying to solve, is emancipation women who face difficulties with employment.

  
  

 • ReAktivacija

  Pametna reciklaža koja nagrađuje. Projekat podstiče reciklažu i motiviše stanovništvo da sakuplja i selektuje otpad. U okviru projekta biće izrađeni inovativni elektronski kontejneri koji će svakom korisniku za sakupljeni reciklažni otpad dodeliti poene koje može zameniti za nagrade, vaučere (popuste) ili novčanu nadoknadu. Projektom je planirano i formiranje reciklažnih centara za prikupljanje veće količine otpada i preradu istog.

 • IsoBillboard

  Idejni tvorac želi da reši dva problema: ogromnu količinu plakata kojima je grad izlepljen i približan broj kuća bez fasada širom zemlje. Učestalim prelepljivanjem plakata (koji se u suprotom pretvaraju u otpad) dobija se višeslojna struktura koja bi mogla da ima dobra toplotno izolacijska svojstva. Presovanjem plakata dobio bi se materijal koji je teško zapaljiv.  Kako se projekat zasniva na reciklaži i ekološkoj odgovornosti bilo bi potrebno da se na pre plakata na određena mesta postave vodootporne eko ploče koje su sačinjenje od recikliranih tetrapaka.

 • Mikodrom

  Mikodrom je sistem za lako i jeftino gajenje jestivih gljiva u kućnim uslovima uz korišćenje reciklažnog materijala. U odnosu na komercijalne poljoprivredne kulture gljive zahtevaju mnogo manje uloženog vremena, truda i materijala a njihovo gajenje se može realizovati na recikliranom celuloznom otpadu. Gljive ne zahtevaju pesticide a jedini otpad koji njihov uzgoj stvara jesu biorazgradivih ostataka celulozne materije, koja se može iskoristiti za đubrenje zemljišta. Rešenje predstavlja modularnu komoru od recikliranog materijala za uzgoj gljiva u kućnim uslovima.

 • Eco Plastic Homes

  Ovo je projekat proizvodnje gradjevinskog materijala koji ce se koristiti u građevinskoj industriji. Presovanjem plasticnog otpada i peska u blokove i druge oblike, recikliramo plastiku i umanjujemo njen negativan uticaj na životnu sredinu. Naši proizvodi će biti jeftiniji od standardnih građevinskih materijala, u mnogome cak i boljeg kvaliteta i time pristupacniji stambeno nezbrinutim kategorijama stanovništva.

 • Mini Home

  Mini Home is a minimal residential unit whose main features are transportability and ease of assembly. This unit can be a solution for socially and economically vulnerable groups, in cases of natural disasters, migration and other crisis situations that cause the housing problem. The unit can also be used as a student home, a playhouse in the yard, a shelter in a remote location, a accommodation unit at the festival and in the camps. This housing unit can be someone’s home, someone’s temporary solution, and someone and a lifestyle.

  Mini Home predstavlja minimalnu stambenu jedinicu čije su glavne odlike transportabilnost i jednostavnost za sklapanje. Ova jedinica može biti rešenje za socijalno i ekonomski ugrožene grupe, u slučajevima elementarnih nepogoda, migracija i drugih kriznih situacija koje prouzrokuju problem stambenog pitanja. Jedinica se takođe može koristiti i kao kućica za studenta, kućica za igru u dvorištu, sklonište na nekom udaljenom mestu, smeštajna jedinica na festivalu i u kampovima. Ova stambena jedinica može biti nekome dom, nekome privremeno rešenje, a nekome i stil života.