SDG: Responsible Consumption and Production

 • Kanarinac

  Inovativni IoT sistem za ranu detekciju i upravljanje štetnim gasovima u rudnicima. Ovaj sistem koristi bežičnu komunikaciju i integriše algoritme mašinskog učenja i veštačku inteligenciju kako bi vršio preciznu predikciju oblasti u kojima rudari mogu očekivati curenje opasnih gasova. Ova tehnologija nije samo revolucionarna, već i ključna za unapređenje sigurnosti i produktivnosti u rudarstvu.

  Innovative IoT system for early detection and control of harmful gases in mines. This system utilizes wireless communication and integrates machine learning algorithms and artificial intelligence to accurately predict areas where miners may expect leaks of dangerous gases. This technology is revolutionary and crucial for enhancing safety and productivity in the mining industry.

 • POZAJMLJENO PROSLEDJENO

  Rasterećivanje ormara komada koji nam više ne odgovaraju nikada nije bilo lakše! Priključite se našem projektu „Pozajmljeno Prosledjeno“ i oslobodite prostor u ormaru. Usput pomozite drugima i zaštitite životnu sredinu.

  Have you ever had an issue with a full wardrobe, and nothing to wear?

  Well, we are hear to solve that problem and help you with getting rid of the old clothes, and getting new (but preloved) items.

  Our mission is to help people and contribute to saving the planet.

  Join “Pozajmljeno Prosledjeno” project (eng.: “Borrowed-Forwarded”) by participating in exchanging clothes process!

 • Agrivoltaics Fund

  Agrivoltaics Fund je investicioni fond za ulaganje u solarnu energiju. Fond se fokusira na izgradnju solarnih elektrana na zemljištu poljoprivrednika i tako doprinosi smanjenim finansijskim troškovima, većem kvalitetu vazduha i samoodrživosti korisnika.

  Agrivoltaics Fund is an investment trust for investing in solar energy. The fund focuses on the construction of solar power plants on farmers’ land and thus contributes to reduced financial costs, higher air quality and self-sustainability of users.

 • Zapisuj - Daruj

  Sjedinjujemo ljubav prema prirodi i društvenu odgovornost. Kupovinom planinarskog dnevnika od recikliranog papira, ne samo da podržavate očuvanje prirode, već i pružate deci iz svratišta priliku da češće odlaze u prirodu i stvaraju osmehe na njihovim licima.

  We combine a love for nature with social responsibility. By purchasing a hiking journal made from recycled paper, you are not only supporting nature conservation but also providing children from shelters with the opportunity to spend more time in nature and bring smiles to their faces.

 • Zajednički frižider

  Inicijativa „Zajednički frižider“ se bavi smanjenjem otpada hrane, kao i uticaja istog na klimatske promene postavljanjem frižidera u koje građani mogu ostavljati donaciije ili ih uzimati u zavisnosti od potrebe.

  The initiative ‘Zajednički frižider’ is working towards reducing food waste, as well as its impact on climate change, by placing fridges where everyone can drop off food donations, or take them if needed.

 • Vunene loptice za održive zajednice

  Mi smo Medjugeneracijski volonterski centar. Proizvodnjom vunenih loptica za omekšavanje veša želimo da ostvarimo održivost naše inicijative za kolektivno stanovanje seniora sa dnevnim boravkom za decu predškolskog uzrasta i kampom.

  We are an Intergenerational volunteer center. Production of woolen balls for laundry softening will provide sustainability for our initiative for collective housing for the elderly, with a living room for preschool children and a camp.

 • Robox

  Problemom prekomernog elektronskog otpada, bave se Đorđe i Strahinja, iz tima Robox. Njihova ideja je da reciklažom starih uređaja omoguće nijhovo ponovno korišćenje ili kreiranje novog uređaja. Ovo rešenje je ne samo ekološki prihvatljivije, već omogućava i bržu i jeftiniju proizvodnju uređaja.

  Đorđe and Strahinja, from team Robox, are tackling an excessive electronic waste problem. Their idea is to use recycling of old appliances to enable their reuse or creation of new ones. This solution is not only ecologically more acceptable, but also allows a cheaper and faster appliance and device production.

 • One pound

  Irena i Elena su odlučile da razbiju začarani krug prekomerne proizvodnje i bacanja hrane i stanu na put gladi, uz pomoć svoje aplikacije, One pound. Ova aplikacija  omogućava  kupovinu preostale hrane iz pekara, marketa i restorana, po nižoj ceni, pri čemu se jedan deo donira onima kojima je to najpotrebnije.

  Irena and Elena decided to break a vicious circle of overproduction and food waste and to reduce hunger, with the help of their application One pound. This application enables people to buy remaining food from bakeries, supermarkets, and restaurants, at a lower price, whereby, a substantial amount of food is donated to those who need it the most.

 • 3DLab

  Marko i Dušan, članovi tima 3D Lab, uočili su da velike količine plastičnog otpada predstavljaju ogroman ekološki problem. Zato su došli na ideju da razviju sistem pomoću kojeg se plastičan otpad sakuplja, reciklira i pretvara u filamente za 3D štampače, odnosno proizvode koji se mogu prodavati. Na ovaj način pomažu i privredi i ekologiji.

  Marko and Dušan, members of 3D Lab team, noticed that large amounts of plastic waste represent a big ecological problem. This is why they came up with the idea to develop a system for collecting, recycling and transforming plastic waste into filaments for 3D printers, that is, products that can be sold. This way, they contribute to both the economy and ecology.

 • Smart Waste Monitoring System

  Mirko, zajedno sa drugim članom svog tima, Nemanjom, uočio je problem velikih količina otpada i upravo to ih je inspirisalo da osmisle ugrađivanje senzora za merenje nivoa otpada u kontejnerima kako bi obezbedili nadgledanje celokupnog sistema i rešili ovaj problem. Sistem podrazumeva mrežu senzora, sa centralnom aplikacijom za nadzor i aplikacijom za  rutiranje vozila. Aplikacija rutira vozila u zavisnosti od stanja na terenu, gde radnici imaju iscrtanu putanju i uvek su obavešteni o prioritetima.

  English:

  Mirko, together with another member of his team, Nemanja, noticed the problem of large amounts of waste and that is what inspired them to design the installation of sensors for measuring the level of waste in containers in order to monitor the entire system and solve this problem. The system includes a network of sensors, with a central monitoring application and a vehicle routing application. The application routes vehicles depending on the situation in the field, where workers have a plotted route and are always informed about priorities.

 • Barter

  Maja, Jelena i Milica, zajedno sa još dva člana svog tima, Todorom i Sarom, uvidele su da je modna industrija, posle nafte, drugi najveći zagađivač na svetu. Upravo to ih je inspirisalo da pokrenu Barter aplikaciju za razmenu odeće koja rešava problem neadekvatne upotrebe stare odeće i pruža inovativnu alternativu brzoj modi. Kroz njihovu platformu imaćete priliku da razmenite odeću, osvežite svoj ormar i prenesete ono što vam više nije potrebno. Barter vam omogućava da lako nabavite novu garderobu i kao potrošač indirektno utičete na očuvanje životne sredine.

  English:

  Maja, Jelena and Milica, with two other members of their team, Todor and Sara, realized that the fashion industry, after oil, is the second biggest polluter in the world. This is exactly what inspired them to launch the Barter app for exchanging clothes, which solves the problem of inadequate use of old clothes and provides an innovative alternative to fast fashion. Through their platform, you will have the opportunity to exchange clothes, refresh your wardrobe, and transfer what you no longer need. Barter allows you to easily acquire new clothes and as a consumer, you indirectly influence the preservation of the environment.

 • E-meni

  Dušan i Aleksa, suočeni sa lošom uslugom u restoranima, osmislili su aplikaciju koja doprinosi ugostiteljskim objektima, ali je podjednako korisna i krajnjim korisnicima tj. posetiocima ugostiteljskih objekata. Aplikacija funkcioniše jednostavno. Potrebno je da skenirate QR kod na stolu i poručite željene proizvode u aplikaciji. Porudžbina se šalje konobaru koji vam donosi poručene proizvode. Na ovaj način u potpunosti se smanjuje vreme provedeno u iščekivanju konobara. Samim tim usluga je daleko efikasnija pa su i gosti zadovoljniji. Aplikacija smanjuje eventualne greške pri poručivanju i premošćava jezičku barijeru zbog višejezičnog menija.

  English:

  Dušan and Aleksa, faced with bad service in restaurants, designed an application that contributes to catering facilities, but is equally useful to end-users. The application works very simply. You need to scan the QR code on the table and order the desired products in the application. The order is sent to the waiter who brings you the ordered products. In this way, the time spent waiting for the waiter is completely reduced. Therefore, the service is far more efficient, so guests are more satisfied. The application reduces possible ordering errors and bridges the language barrier due to the multilingual menu.

 • Hemp_Blok

  Jaroslav, Stanislav i Daniel su članovi Hemp Blok tima i njihov cilj je razvoj efikasnog ekološkog građevinskog materijala. Građevinska idustrija je danas jedan od najvećih zagađivača našeg životnog prostora. Prilikom proizvodnje materijala koji se koriste u gradjevinarstvu emituje se velika količina ugljen-dioksida koji zagađuje vazduh. Njihovo rešenje je eko blok od stabiljke industrijske konoplje koja se kod nas nažalost ne koristi nego uništava paljenjem. Ovaj blok je karbon negativan što znači da se više ugljen-dioksida apsorbuje tokom životnog ciklusa konoplje nego što se emituje pri proizvodnji bloka.

  English:

  Jaroslav, Stanislav, and Daniel are members of the Hemp Blok team and their goal is to develop efficient ecological construction materials. Today, the construction industry is one of the biggest polluters in our living space. During the production of materials used in construction, a large amount of carbon dioxide is emitted, which pollutes the air. Their solution is an eco-block made of industrial hemp, which is unfortunately not used in our country, and it is destroyed by burning. This block is carbon negative which means that more carbon dioxide is absorbed during the life cycle of hemp than is emitted during block production.

 • Kompanijski vozači

  Građani su rekli da ih umaraju gužve u prevozu i da prevoz uvek kasni. Vozači su rekli da je previše automobila na ulici i da imaju problem sa parkiranjem. Ukratko, i jedni i drugi su nezadovoljni. Upravo su ovo razlozi koji su naveli Tijanu, Sonju, Jovanu, Katarinu i petog člana njihovog tima, Aleksandra, da razviju digitalnu platformu koja povezuje ljude koji svakako idu istim putem na posao. Vožač automobila bi mogao da ubeleži svoju uobičajnu rutu, a ostali korisnici da se prijave za slobodna mesta u autu. Na taj način, ne samo da bi se povezali zaposleni i iz različitih kompanija, već bi imali mogućnost da dele troškove goriva i to po jasno definisanom sistemu.

  English:

  Citizens said that they are tired of traffic jams and that transportation is always late. Drivers said that there were too many cars on the street and that they had a problem with parking. In short, both are dissatisfied. These are the reasons that led Tijana, Sonja, Jovana, Katarina, and the fifth member of their team, Aleksandar, to develop a digital platform that connects people who go on the same way to their work. The driver of the car could enter his usual route, and other users could apply for free seats in the car. In that way,  employees from different companies are connected, and they would also have the opportunity to share fuel costs according to a clearly defined system.

 • Well Me Care

  Aleksandra i Ivana su pokrenule Well Me Care platformu iz želje da osnaže ljude sa hroničnim srčanim oboljenjima, kao i one kojima preti visok rizik od iste dijagnoze, tako da budu u mogućnosti da upravljaju svojim zdravljem i preuzmu kontrolu nad svojim navikama. Penjanje uz stepenice, odlazak u prodavnicu, priprema obroka, igranje sa decom, aktivnosti su koje su deo naše svakodnevnice. A strah, bes, usamljenost, nemoć deo su njihove svakodnevnice. Well Me Care platforma će omogućiti ljudima da se izbore sa ovim osećanjima kroz aktivnu podršku zajednice i psihologa da uspostave i održe zdrave navike poput izbalansirane ishrane i redovne fizičke aktivnosti kako bi vodili dug, aktivan i ispunjen život.

  English:

  Aleksandra and Ivana launched the Well Me Care platform out of a desire to empower people with chronic heart disease, as well as those at high risk of the same diagnosis so that they will be able to manage their health and take control of their habits. Climbing the stairs, going to the store, preparing meals, playing with children, are activities that are part of our daily lives. And fear, anger, loneliness, helplessness are part of their everyday life. The Well Me Care platform will enable people to cope with these feelings through the active support of the community and psychologists to establish and maintain healthy habits such as a balanced diet and regular physical activity to lead a long, active, and fulfilled life.