Jaroslav, Stanislav i Daniel su članovi Hemp Blok tima i njihov cilj je razvoj efikasnog ekološkog građevinskog materijala. Građevinska idustrija je danas jedan od najvećih zagađivača našeg životnog prostora. Prilikom proizvodnje materijala koji se koriste u gradjevinarstvu emituje se velika količina ugljen-dioksida koji zagađuje vazduh. Njihovo rešenje je eko blok od stabiljke industrijske konoplje koja se kod nas nažalost ne koristi nego uništava paljenjem. Ovaj blok je karbon negativan što znači da se više ugljen-dioksida apsorbuje tokom životnog ciklusa konoplje nego što se emituje pri proizvodnji bloka.

English:

Jaroslav, Stanislav, and Daniel are members of the Hemp Blok team and their goal is to develop efficient ecological construction materials. Today, the construction industry is one of the biggest polluters in our living space. During the production of materials used in construction, a large amount of carbon dioxide is emitted, which pollutes the air. Their solution is an eco-block made of industrial hemp, which is unfortunately not used in our country, and it is destroyed by burning. This block is carbon negative which means that more carbon dioxide is absorbed during the life cycle of hemp than is emitted during block production.