SDG: Industry, Innovation and Infrastructure

 • Kanarinac

  Inovativni IoT sistem za ranu detekciju i upravljanje štetnim gasovima u rudnicima. Ovaj sistem koristi bežičnu komunikaciju i integriše algoritme mašinskog učenja i veštačku inteligenciju kako bi vršio preciznu predikciju oblasti u kojima rudari mogu očekivati curenje opasnih gasova. Ova tehnologija nije samo revolucionarna, već i ključna za unapređenje sigurnosti i produktivnosti u rudarstvu.

  Innovative IoT system for early detection and control of harmful gases in mines. This system utilizes wireless communication and integrates machine learning algorithms and artificial intelligence to accurately predict areas where miners may expect leaks of dangerous gases. This technology is revolutionary and crucial for enhancing safety and productivity in the mining industry.

 • Skillshare is care

  Skillshare is care je inicijativa gde majstori svojih zanata pomažu deci u pripremi za izlazak iz sistema zaštite. To su dece iz domova za nezbrinutu decu, a majstori doprinose njihovoj budućoj sigurnosti tako što dele veštine sa mladima i uče ih poslu. Kako bi nakon izlaska imali siguran zanat u rukama i lakše došli do zaposlenja u tom izazovu osamostaljivanja, inicijativa je osmišljena tako da im pruži priliku da sigurnije zakorače u svet odraslih. Za uzvrat majstori dobijaju šegrta kojeg po svim prilikama teško nalaze. Ono što je važno, jeste da će kursevi i edukacije biti dostpupni i svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da nauče neki zanat ili se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju. Kompanije koje žele da postignu CSR ondosno korporativnu društvenu odgovornost, a nephodan im je određeni radni kadar, imaju priliku da doprinesu ovoj ciljnoj grupi, uspostavljanjem saradnje.

  Skillshare is care is an initiative where masters of their trade help children prepare for leaving the care system. These are children from homes for neglected children, and the masters contribute to their future security by sharing skills with young people and teaching them work. In order for them to have a safe trade in their hands after leaving and to find employment more easily in the challenge of becoming independent, the initiative is designed to give them the opportunity to step into the world of adults more confidently. In return, the masters receive an apprentice who is hard to find on all occasions. What is important is that the courses and education will be available to all interested young people who want to learn a trade or requalify. Companies that want to achieve CSR and corporate social responsibility, and need a certain number of employees, have the opportunity to contribute to this target group by establishing cooperation.

 • Solarized

  Solarized proizvodi inovativne uređaje koji kao glavni izvor energije koriste energiju sunca dobijenu putem malih solarnih panela.

  Solarized is producing innovative devices that use solar energy, collected using small solar panels, as a primary source of energy.

 • Robox

  Problemom prekomernog elektronskog otpada, bave se Đorđe i Strahinja, iz tima Robox. Njihova ideja je da reciklažom starih uređaja omoguće nijhovo ponovno korišćenje ili kreiranje novog uređaja. Ovo rešenje je ne samo ekološki prihvatljivije, već omogućava i bržu i jeftiniju proizvodnju uređaja.

  Đorđe and Strahinja, from team Robox, are tackling an excessive electronic waste problem. Their idea is to use recycling of old appliances to enable their reuse or creation of new ones. This solution is not only ecologically more acceptable, but also allows a cheaper and faster appliance and device production.

 • HAL

  Tim HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar i Dragutin, kreiraju aplikaciju koja koristi mrežu različitih senzora postavljenih širom grada. Ovi senzori prikupljaju neophodne podatke (o slobodnim parking mestima, veličini redova u institucijama, semaforima itd.) i čine važne informacije dostupnim svi građanima putem njihovih pametnih uređaja, omogućavajući donošenje efikasnijih odluka. Kroz jedinstvenu interakciju građana i njihovih „pametnih“ gradova, svakodnevno funkcionisanje je znatno unapređeno, lakše i manje stresno.

  Team HAL, Mihajlo, Milovan, Lazar and Dragutin, is creating an application that uses a network of various sensors throughout the city. These sensors gather data (about free parking spaces, length of waiting lines in institutions, traffic lights etc.) making important information available for all citizens via their smart devices and enabling more efficient decisions. Through this unique interface between citizens and their „smart“ cities, everyday functioning is greatly improved, easier and less stressful.

 • 3DLab

  Marko i Dušan, članovi tima 3D Lab, uočili su da velike količine plastičnog otpada predstavljaju ogroman ekološki problem. Zato su došli na ideju da razviju sistem pomoću kojeg se plastičan otpad sakuplja, reciklira i pretvara u filamente za 3D štampače, odnosno proizvode koji se mogu prodavati. Na ovaj način pomažu i privredi i ekologiji.

  Marko and Dušan, members of 3D Lab team, noticed that large amounts of plastic waste represent a big ecological problem. This is why they came up with the idea to develop a system for collecting, recycling and transforming plastic waste into filaments for 3D printers, that is, products that can be sold. This way, they contribute to both the economy and ecology.

 • Dežurni asistent

  Suzana, inspirisana ličnim motivima i iskustvom, odlučila je da pokrene platformu Dežurni asistent, putem koje mladi mogu da vežbaju i uspešno kontrolišu  tremu i poštapalice. Ona smatra da nije strašno pogrešiti, već strašna je samosabotaža koju ljudi koriste zbog straha od greške, straha od neuspeha, straha od tuđeg mišljenja, zbog koje ljudi propuštaju dragocene prilike. Suzana želi da radi na poboljšanju kvalitetnog javnog nastupa drugih mladih gde će im na jedan profesionalan način pomoći da se pripreme za javni nastup i poslovni svet.

  English:

  Suzana, inspired by personal motives and experience, decided to launch the Duty Assistant platform, through which young people can practice and successfully control their fears and setbacks. She believes that it is not terrible to make a mistake, but self-sabotage is something that people use because of the fear of making a mistake, the fear of failure, the fear of someone else’s opinion, because of which people miss precious opportunities. Suzana wants to work on improving the quality public appearance of other young people, where she will help them in a professional way to prepare for a public appearance and the business world.

 • Smart Waste Monitoring System

  Mirko, zajedno sa drugim članom svog tima, Nemanjom, uočio je problem velikih količina otpada i upravo to ih je inspirisalo da osmisle ugrađivanje senzora za merenje nivoa otpada u kontejnerima kako bi obezbedili nadgledanje celokupnog sistema i rešili ovaj problem. Sistem podrazumeva mrežu senzora, sa centralnom aplikacijom za nadzor i aplikacijom za  rutiranje vozila. Aplikacija rutira vozila u zavisnosti od stanja na terenu, gde radnici imaju iscrtanu putanju i uvek su obavešteni o prioritetima.

  English:

  Mirko, together with another member of his team, Nemanja, noticed the problem of large amounts of waste and that is what inspired them to design the installation of sensors for measuring the level of waste in containers in order to monitor the entire system and solve this problem. The system includes a network of sensors, with a central monitoring application and a vehicle routing application. The application routes vehicles depending on the situation in the field, where workers have a plotted route and are always informed about priorities.

 • Barter

  Maja, Jelena i Milica, zajedno sa još dva člana svog tima, Todorom i Sarom, uvidele su da je modna industrija, posle nafte, drugi najveći zagađivač na svetu. Upravo to ih je inspirisalo da pokrenu Barter aplikaciju za razmenu odeće koja rešava problem neadekvatne upotrebe stare odeće i pruža inovativnu alternativu brzoj modi. Kroz njihovu platformu imaćete priliku da razmenite odeću, osvežite svoj ormar i prenesete ono što vam više nije potrebno. Barter vam omogućava da lako nabavite novu garderobu i kao potrošač indirektno utičete na očuvanje životne sredine.

  English:

  Maja, Jelena and Milica, with two other members of their team, Todor and Sara, realized that the fashion industry, after oil, is the second biggest polluter in the world. This is exactly what inspired them to launch the Barter app for exchanging clothes, which solves the problem of inadequate use of old clothes and provides an innovative alternative to fast fashion. Through their platform, you will have the opportunity to exchange clothes, refresh your wardrobe, and transfer what you no longer need. Barter allows you to easily acquire new clothes and as a consumer, you indirectly influence the preservation of the environment.

 • E-meni

  Dušan i Aleksa, suočeni sa lošom uslugom u restoranima, osmislili su aplikaciju koja doprinosi ugostiteljskim objektima, ali je podjednako korisna i krajnjim korisnicima tj. posetiocima ugostiteljskih objekata. Aplikacija funkcioniše jednostavno. Potrebno je da skenirate QR kod na stolu i poručite željene proizvode u aplikaciji. Porudžbina se šalje konobaru koji vam donosi poručene proizvode. Na ovaj način u potpunosti se smanjuje vreme provedeno u iščekivanju konobara. Samim tim usluga je daleko efikasnija pa su i gosti zadovoljniji. Aplikacija smanjuje eventualne greške pri poručivanju i premošćava jezičku barijeru zbog višejezičnog menija.

  English:

  Dušan and Aleksa, faced with bad service in restaurants, designed an application that contributes to catering facilities, but is equally useful to end-users. The application works very simply. You need to scan the QR code on the table and order the desired products in the application. The order is sent to the waiter who brings you the ordered products. In this way, the time spent waiting for the waiter is completely reduced. Therefore, the service is far more efficient, so guests are more satisfied. The application reduces possible ordering errors and bridges the language barrier due to the multilingual menu.

 • Hemp_Blok

  Jaroslav, Stanislav i Daniel su članovi Hemp Blok tima i njihov cilj je razvoj efikasnog ekološkog građevinskog materijala. Građevinska idustrija je danas jedan od najvećih zagađivača našeg životnog prostora. Prilikom proizvodnje materijala koji se koriste u gradjevinarstvu emituje se velika količina ugljen-dioksida koji zagađuje vazduh. Njihovo rešenje je eko blok od stabiljke industrijske konoplje koja se kod nas nažalost ne koristi nego uništava paljenjem. Ovaj blok je karbon negativan što znači da se više ugljen-dioksida apsorbuje tokom životnog ciklusa konoplje nego što se emituje pri proizvodnji bloka.

  English:

  Jaroslav, Stanislav, and Daniel are members of the Hemp Blok team and their goal is to develop efficient ecological construction materials. Today, the construction industry is one of the biggest polluters in our living space. During the production of materials used in construction, a large amount of carbon dioxide is emitted, which pollutes the air. Their solution is an eco-block made of industrial hemp, which is unfortunately not used in our country, and it is destroyed by burning. This block is carbon negative which means that more carbon dioxide is absorbed during the life cycle of hemp than is emitted during block production.

 • Kompanijski vozači

  Građani su rekli da ih umaraju gužve u prevozu i da prevoz uvek kasni. Vozači su rekli da je previše automobila na ulici i da imaju problem sa parkiranjem. Ukratko, i jedni i drugi su nezadovoljni. Upravo su ovo razlozi koji su naveli Tijanu, Sonju, Jovanu, Katarinu i petog člana njihovog tima, Aleksandra, da razviju digitalnu platformu koja povezuje ljude koji svakako idu istim putem na posao. Vožač automobila bi mogao da ubeleži svoju uobičajnu rutu, a ostali korisnici da se prijave za slobodna mesta u autu. Na taj način, ne samo da bi se povezali zaposleni i iz različitih kompanija, već bi imali mogućnost da dele troškove goriva i to po jasno definisanom sistemu.

  English:

  Citizens said that they are tired of traffic jams and that transportation is always late. Drivers said that there were too many cars on the street and that they had a problem with parking. In short, both are dissatisfied. These are the reasons that led Tijana, Sonja, Jovana, Katarina, and the fifth member of their team, Aleksandar, to develop a digital platform that connects people who go on the same way to their work. The driver of the car could enter his usual route, and other users could apply for free seats in the car. In that way,  employees from different companies are connected, and they would also have the opportunity to share fuel costs according to a clearly defined system.

 • Ofinger

  Milena i Marija su uočile da svake sekunde kamion pun garderobe završava na deponiji. To je 85% ukupno proizvedenog tekstila na godišnjem nivou, od čega se u svetu reciklira 12%. A u Srbiji? Ne postoji reciklaža! Upravo zato su došle na ideju da pokrenu sajt ofinger.rs na kome će korisnici moći da udome stvari koje više ne žele i dozvole im da kruže. Za uzvrat, dobiće na poklon, razmeniće ili kupiti drugu krpicu ili cipele! Korisnici sajta dobijaju bodove koje će menjati za usluge koje produžavaju životni vek stvarima. Na primer, ušivanjem pocepanih farmerki uštedimo osim novca I 7500l vode koliko je potrebno za proizvodnju samo jednog para.

  English:

  Milena and Marija noticed that truck full of clothes ends up at the landfill every second. That is 85% of the total textile produced on an annual level, of which 12% is recycled in the world. And in Serbia? There is no recycling! That is exactly why they came up with the idea to launch the site ofinger.rs, where users will be able to adapt things they no longer want and allow them to circulate. In return, you will receive a gift, exchange, or buy another cloth or shoes! Site users receive points that will change the services that produce a lifetime of things. For example, by sewing beginner jeans, we save not only money but also 7500 liters of water, which is needed to produce only one pair.

 • Take Care

  Take Care tim rešava problem nedovoljne ili neadekavtne brige o starijim osobama i licima sa invaliditetom uz pomoć najnovijih tehnologija.
  Naš proizvod je sistem pametnih uređaja koji će olakšati brigu i negu o starijim osobama. Sistem čine pametna kutija za lekove, pametni sat sa GPS-om i kontrola kućnih uređaja kao što su šporet ili bojler.
  English:

  Take Care team is solving a problem with insufficient care of older citizens and people with disabilities, using new technologies. Our product is a smart device system which makes taking care of the elderly easier. System is constructed of the smart medicine box, smart watch with GPS and home appliance control, like a stove or water heater.

  
  

 • Zoundark

  “Zoundark” audio igra prikazuje probleme osoba sa oštećenim vidom široj javnosti, kreiranjem simulacije svakodnevnih problema slepog naučnika Pola, koji na svom putu otkriva zanimljiv svet koji se otvara samo osobama sa oštećenim vidom. Igrica je bazirana na audio tehnologiji realistične simulacije zvuka u prostoru. Kroz povratne informacije prikupljene od strane igrača koji su isprobali igricu, tim je stvorio jedinstvene uslove kako bi oni mogli na osnovu zvuka da steknu osećaj da se nalaze u najrazličitijim okruženjima, kao što su: more, džungla, šuma, prometna ulica i drugi.