SDG: Affordable and Clean Energy

 • Agrivoltaics Fund

  Agrivoltaics Fund je investicioni fond za ulaganje u solarnu energiju. Fond se fokusira na izgradnju solarnih elektrana na zemljištu poljoprivrednika i tako doprinosi smanjenim finansijskim troškovima, većem kvalitetu vazduha i samoodrživosti korisnika.

  Agrivoltaics Fund is an investment trust for investing in solar energy. The fund focuses on the construction of solar power plants on farmers’ land and thus contributes to reduced financial costs, higher air quality and self-sustainability of users.

 • Solarized

  Solarized proizvodi inovativne uređaje koji kao glavni izvor energije koriste energiju sunca dobijenu putem malih solarnih panela.

  Solarized is producing innovative devices that use solar energy, collected using small solar panels, as a primary source of energy.

 • Smart Waste Monitoring System

  Mirko, zajedno sa drugim članom svog tima, Nemanjom, uočio je problem velikih količina otpada i upravo to ih je inspirisalo da osmisle ugrađivanje senzora za merenje nivoa otpada u kontejnerima kako bi obezbedili nadgledanje celokupnog sistema i rešili ovaj problem. Sistem podrazumeva mrežu senzora, sa centralnom aplikacijom za nadzor i aplikacijom za  rutiranje vozila. Aplikacija rutira vozila u zavisnosti od stanja na terenu, gde radnici imaju iscrtanu putanju i uvek su obavešteni o prioritetima.

  English:

  Mirko, together with another member of his team, Nemanja, noticed the problem of large amounts of waste and that is what inspired them to design the installation of sensors for measuring the level of waste in containers in order to monitor the entire system and solve this problem. The system includes a network of sensors, with a central monitoring application and a vehicle routing application. The application routes vehicles depending on the situation in the field, where workers have a plotted route and are always informed about priorities.

 • Barter

  Maja, Jelena i Milica, zajedno sa još dva člana svog tima, Todorom i Sarom, uvidele su da je modna industrija, posle nafte, drugi najveći zagađivač na svetu. Upravo to ih je inspirisalo da pokrenu Barter aplikaciju za razmenu odeće koja rešava problem neadekvatne upotrebe stare odeće i pruža inovativnu alternativu brzoj modi. Kroz njihovu platformu imaćete priliku da razmenite odeću, osvežite svoj ormar i prenesete ono što vam više nije potrebno. Barter vam omogućava da lako nabavite novu garderobu i kao potrošač indirektno utičete na očuvanje životne sredine.

  English:

  Maja, Jelena and Milica, with two other members of their team, Todor and Sara, realized that the fashion industry, after oil, is the second biggest polluter in the world. This is exactly what inspired them to launch the Barter app for exchanging clothes, which solves the problem of inadequate use of old clothes and provides an innovative alternative to fast fashion. Through their platform, you will have the opportunity to exchange clothes, refresh your wardrobe, and transfer what you no longer need. Barter allows you to easily acquire new clothes and as a consumer, you indirectly influence the preservation of the environment.

 • Hemp_Blok

  Jaroslav, Stanislav i Daniel su članovi Hemp Blok tima i njihov cilj je razvoj efikasnog ekološkog građevinskog materijala. Građevinska idustrija je danas jedan od najvećih zagađivača našeg životnog prostora. Prilikom proizvodnje materijala koji se koriste u gradjevinarstvu emituje se velika količina ugljen-dioksida koji zagađuje vazduh. Njihovo rešenje je eko blok od stabiljke industrijske konoplje koja se kod nas nažalost ne koristi nego uništava paljenjem. Ovaj blok je karbon negativan što znači da se više ugljen-dioksida apsorbuje tokom životnog ciklusa konoplje nego što se emituje pri proizvodnji bloka.

  English:

  Jaroslav, Stanislav, and Daniel are members of the Hemp Blok team and their goal is to develop efficient ecological construction materials. Today, the construction industry is one of the biggest polluters in our living space. During the production of materials used in construction, a large amount of carbon dioxide is emitted, which pollutes the air. Their solution is an eco-block made of industrial hemp, which is unfortunately not used in our country, and it is destroyed by burning. This block is carbon negative which means that more carbon dioxide is absorbed during the life cycle of hemp than is emitted during block production.

 • Kompanijski vozači

  Građani su rekli da ih umaraju gužve u prevozu i da prevoz uvek kasni. Vozači su rekli da je previše automobila na ulici i da imaju problem sa parkiranjem. Ukratko, i jedni i drugi su nezadovoljni. Upravo su ovo razlozi koji su naveli Tijanu, Sonju, Jovanu, Katarinu i petog člana njihovog tima, Aleksandra, da razviju digitalnu platformu koja povezuje ljude koji svakako idu istim putem na posao. Vožač automobila bi mogao da ubeleži svoju uobičajnu rutu, a ostali korisnici da se prijave za slobodna mesta u autu. Na taj način, ne samo da bi se povezali zaposleni i iz različitih kompanija, već bi imali mogućnost da dele troškove goriva i to po jasno definisanom sistemu.

  English:

  Citizens said that they are tired of traffic jams and that transportation is always late. Drivers said that there were too many cars on the street and that they had a problem with parking. In short, both are dissatisfied. These are the reasons that led Tijana, Sonja, Jovana, Katarina, and the fifth member of their team, Aleksandar, to develop a digital platform that connects people who go on the same way to their work. The driver of the car could enter his usual route, and other users could apply for free seats in the car. In that way,  employees from different companies are connected, and they would also have the opportunity to share fuel costs according to a clearly defined system.

 • Ofinger

  Milena i Marija su uočile da svake sekunde kamion pun garderobe završava na deponiji. To je 85% ukupno proizvedenog tekstila na godišnjem nivou, od čega se u svetu reciklira 12%. A u Srbiji? Ne postoji reciklaža! Upravo zato su došle na ideju da pokrenu sajt ofinger.rs na kome će korisnici moći da udome stvari koje više ne žele i dozvole im da kruže. Za uzvrat, dobiće na poklon, razmeniće ili kupiti drugu krpicu ili cipele! Korisnici sajta dobijaju bodove koje će menjati za usluge koje produžavaju životni vek stvarima. Na primer, ušivanjem pocepanih farmerki uštedimo osim novca I 7500l vode koliko je potrebno za proizvodnju samo jednog para.

  English:

  Milena and Marija noticed that truck full of clothes ends up at the landfill every second. That is 85% of the total textile produced on an annual level, of which 12% is recycled in the world. And in Serbia? There is no recycling! That is exactly why they came up with the idea to launch the site ofinger.rs, where users will be able to adapt things they no longer want and allow them to circulate. In return, you will receive a gift, exchange, or buy another cloth or shoes! Site users receive points that will change the services that produce a lifetime of things. For example, by sewing beginner jeans, we save not only money but also 7500 liters of water, which is needed to produce only one pair.