SDG: Peace, Justice and Strong Institutions

 • ScAIentist / 'Ej, aj' nauka!

  ScAIentist helps create a critically-thinking society by using AI to turn scientific texts and research papers into comics, infographics, popular science articles with illustrations and other interesting and, more importantly, forms that are easier to comprehend. From research papers to visuals, help us revolutionise science communication and promotion! 

  ‘Ej, aj’ nauka! pomaže stvaranju kritičko-razmišljajuće zajednice tako što naučne radove i stručne tekstove uz pomoć veštačke inteligencije „prevodi“ u stripove, infografike, popularno-naučne tekstove sa ilustracijama i druge zanimljivije i, još važnije, oblike koji su jednostavniji za razumevanje. Od istraživačkih radova do vizuala, pridružite se revoluciji komunikacije i promocije nauke!

 • Skillshare is care

  Skillshare is care je inicijativa gde majstori svojih zanata pomažu deci u pripremi za izlazak iz sistema zaštite. To su dece iz domova za nezbrinutu decu, a majstori doprinose njihovoj budućoj sigurnosti tako što dele veštine sa mladima i uče ih poslu. Kako bi nakon izlaska imali siguran zanat u rukama i lakše došli do zaposlenja u tom izazovu osamostaljivanja, inicijativa je osmišljena tako da im pruži priliku da sigurnije zakorače u svet odraslih. Za uzvrat majstori dobijaju šegrta kojeg po svim prilikama teško nalaze. Ono što je važno, jeste da će kursevi i edukacije biti dostpupni i svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da nauče neki zanat ili se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju. Kompanije koje žele da postignu CSR ondosno korporativnu društvenu odgovornost, a nephodan im je određeni radni kadar, imaju priliku da doprinesu ovoj ciljnoj grupi, uspostavljanjem saradnje.

  Skillshare is care is an initiative where masters of their trade help children prepare for leaving the care system. These are children from homes for neglected children, and the masters contribute to their future security by sharing skills with young people and teaching them work. In order for them to have a safe trade in their hands after leaving and to find employment more easily in the challenge of becoming independent, the initiative is designed to give them the opportunity to step into the world of adults more confidently. In return, the masters receive an apprentice who is hard to find on all occasions. What is important is that the courses and education will be available to all interested young people who want to learn a trade or requalify. Companies that want to achieve CSR and corporate social responsibility, and need a certain number of employees, have the opportunity to contribute to this target group by establishing cooperation.

 • Zapisuj - Daruj

  Sjedinjujemo ljubav prema prirodi i društvenu odgovornost. Kupovinom planinarskog dnevnika od recikliranog papira, ne samo da podržavate očuvanje prirode, već i pružate deci iz svratišta priliku da češće odlaze u prirodu i stvaraju osmehe na njihovim licima.

  We combine a love for nature with social responsibility. By purchasing a hiking journal made from recycled paper, you are not only supporting nature conservation but also providing children from shelters with the opportunity to spend more time in nature and bring smiles to their faces.

 • Družina

  Naša ideja je stvoriti mesto za obrazovanje i socijalizaciju ljudi sa smetnjama u razvoju (poseban naglasak na autističnim i ljudima s lakom mentalnom retardacijom jer oni imaju najveću sposobnost razvijanja). Nakon dodatnog stručnog obrazovanja im pronaći dobro i prijatno zaposlenje.

  Our idea is to found a place where people with intellectual disabilities would get more education and socialization (highlight on people with autism and light mental retardation, because they have best chances of learning and advancing). After the education procces, the goal is to find them a nice and siutable workplace.

 • Kulturni kutak

  Kulturni kutak je multimedijalni i fizički oglasni prostor za škole i fakultete sa digitalnom game-based learning platformom namenjen promotivnom oglašavanju kulturno-umetničkog sadržaja i kulturnom obrazovanju mladih kroz animaciju i igru.

  The cultural corner is a multimedial and physical advertising space for schools and faculties with a digital game-based learning platform created for the promotion of cultural and art events and cultural education of youth through animation and games.

 • Kreni - Promeni

  Saša, Nataša i Jovan, zajedno sa još dva člana svog tima, Nikolom i Kristinom, pre osnivanja Kreni – Promeni tima, bili su direktno uključeni i dali veliki doprinos nacionalnoj kampanji za ograničenje rijaliti programa „U ime kulture“ koju su predvodile Srbija u Pokretu i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koja je za 7 dana u 15 gradova Srbije sakupila preko 42.000 potpisa podrške. Oni znaju kako da vaš glas bude uticajan, i kako da vaš potpis da donese promenu u društvu. Svima je Ustavom zagarantovano pravo na peticije, a oni online peticije koriste kako bi stvarali konkretne promene. Pošto njihove inicijative ne nailaze uvek na podršku države i donatora, veliki broj inicijativa ne bude sproveden. Žele da dostignu samoodrživost. Razvijaju liniju brendiranih proizvoda za aktiviste. Kupovinom njihovih proizvoda podržavate borbu za bolje društvo i sve važne teme za koje se ovaj tim bori.

  English:

  Sasa, Natasa and Jovan, with two other members of their team, Nikola and Kristina, before founding Kreni – Promeni team, were directly involved and made a great contribution to the national campaign „In the Name of Culture“ led by Serbia on the Move and the Association for the Protection of Constitutionality and Legality, which collected over 42,000 signatures of support in 15 days in 15 cities in Serbia. They know how to make your voice influential, and how to make your signature bring about change in society. They use online petitions to create concrete changes. As their initiatives do not always find the support of the state and donors, a large number of initiatives are not implemented. They want to achieve self-sustainability. They are developing a line of branded products for activists. By purchasing their products, you support the fight for a better society and all the important topics that this team is fighting for.

 • Školski pratilac

  School Companion – If we take in count car accidents, school violence and street criminal, movement of kids trough urban environments is something that we need to look for. Our youngest are our greatest treasure and because of that we are trying to provide them safe and care free growing up. Bearing in mind working hours some parents doesn’t have possibility to walk their kids to school and other activities every day. “Školski pratilac“ is person that will care for one child or group of kids, at a certain path. Those are adults with authority that are educated in fields of safety, work with children and first aid. Their selection and engagement is done by parents and advantage will have unemployed persons with experience in already mentioned fields and students. “Školski pratilac“ for their work will have financial compensation. Survey done in Belgrade elementary schools has shown that 70% of parents would use service of escort for their children. Our idea is unique on the market and available to everyone on the territory of the city. Engagement of “Školski pratilac“ is decreasing unemployment , giving parents safety of their loved ones, it saves precious time and inspires trust in community members. Vote for us and be sure that we are caring about your children.