Venture

ScAIentist / ‘Ej, aj’ nauka!

Community Award Serbia 2023

ScAIentist helps create a critically-thinking society by using AI to turn scientific texts and research papers into comics, infographics, popular science articles with illustrations and other interesting and, more importantly, forms that are easier to comprehend. From research papers to visuals, help us revolutionise science communication and promotion! 

‘Ej, aj’ nauka! pomaže stvaranju kritičko-razmišljajuće zajednice tako što naučne radove i stručne tekstove uz pomoć veštačke inteligencije „prevodi“ u stripove, infografike, popularno-naučne tekstove sa ilustracijama i druge zanimljivije i, još važnije, oblike koji su jednostavniji za razumevanje. Od istraživačkih radova do vizuala, pridružite se revoluciji komunikacije i promocije nauke!