SDG: Decent Work and Economic Growth

 • ScAIentist / 'Ej, aj' nauka!

  ScAIentist helps create a critically-thinking society by using AI to turn scientific texts and research papers into comics, infographics, popular science articles with illustrations and other interesting and, more importantly, forms that are easier to comprehend. From research papers to visuals, help us revolutionise science communication and promotion! 

  ‘Ej, aj’ nauka! pomaže stvaranju kritičko-razmišljajuće zajednice tako što naučne radove i stručne tekstove uz pomoć veštačke inteligencije „prevodi“ u stripove, infografike, popularno-naučne tekstove sa ilustracijama i druge zanimljivije i, još važnije, oblike koji su jednostavniji za razumevanje. Od istraživačkih radova do vizuala, pridružite se revoluciji komunikacije i promocije nauke!

 • Kanarinac

  Inovativni IoT sistem za ranu detekciju i upravljanje štetnim gasovima u rudnicima. Ovaj sistem koristi bežičnu komunikaciju i integriše algoritme mašinskog učenja i veštačku inteligenciju kako bi vršio preciznu predikciju oblasti u kojima rudari mogu očekivati curenje opasnih gasova. Ova tehnologija nije samo revolucionarna, već i ključna za unapređenje sigurnosti i produktivnosti u rudarstvu.

  Innovative IoT system for early detection and control of harmful gases in mines. This system utilizes wireless communication and integrates machine learning algorithms and artificial intelligence to accurately predict areas where miners may expect leaks of dangerous gases. This technology is revolutionary and crucial for enhancing safety and productivity in the mining industry.

 • Skillshare is care

  Skillshare is care je inicijativa gde majstori svojih zanata pomažu deci u pripremi za izlazak iz sistema zaštite. To su dece iz domova za nezbrinutu decu, a majstori doprinose njihovoj budućoj sigurnosti tako što dele veštine sa mladima i uče ih poslu. Kako bi nakon izlaska imali siguran zanat u rukama i lakše došli do zaposlenja u tom izazovu osamostaljivanja, inicijativa je osmišljena tako da im pruži priliku da sigurnije zakorače u svet odraslih. Za uzvrat majstori dobijaju šegrta kojeg po svim prilikama teško nalaze. Ono što je važno, jeste da će kursevi i edukacije biti dostpupni i svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da nauče neki zanat ili se prekvalifikuju odnosno dokvalifikuju. Kompanije koje žele da postignu CSR ondosno korporativnu društvenu odgovornost, a nephodan im je određeni radni kadar, imaju priliku da doprinesu ovoj ciljnoj grupi, uspostavljanjem saradnje.

  Skillshare is care is an initiative where masters of their trade help children prepare for leaving the care system. These are children from homes for neglected children, and the masters contribute to their future security by sharing skills with young people and teaching them work. In order for them to have a safe trade in their hands after leaving and to find employment more easily in the challenge of becoming independent, the initiative is designed to give them the opportunity to step into the world of adults more confidently. In return, the masters receive an apprentice who is hard to find on all occasions. What is important is that the courses and education will be available to all interested young people who want to learn a trade or requalify. Companies that want to achieve CSR and corporate social responsibility, and need a certain number of employees, have the opportunity to contribute to this target group by establishing cooperation.

 • Vunene loptice za održive zajednice

  Mi smo Medjugeneracijski volonterski centar. Proizvodnjom vunenih loptica za omekšavanje veša želimo da ostvarimo održivost naše inicijative za kolektivno stanovanje seniora sa dnevnim boravkom za decu predškolskog uzrasta i kampom.

  We are an Intergenerational volunteer center. Production of woolen balls for laundry softening will provide sustainability for our initiative for collective housing for the elderly, with a living room for preschool children and a camp.

 • Solarized

  Solarized proizvodi inovativne uređaje koji kao glavni izvor energije koriste energiju sunca dobijenu putem malih solarnih panela.

  Solarized is producing innovative devices that use solar energy, collected using small solar panels, as a primary source of energy.

 • BioCraft

  Proizvodnja potpuno prirodnih preparata od lekovitog bilja od strane žena žrtava porodičnog nasilja, invalida i socijalno ugroženih porodica.

  Production of all-natural, handmade products made of medicinal herbs by women who are victims of domestic violence, disabled people and socially disadvantaged families.

 • House of Urnebes

  Đina i Nenad iz House of Urnebes, žele da kreiraju uslove i prostor gde mladi umetnici svih nacionalnosti mogu da se okupljaju, obučavaju, pronalaze inspiraciju, stvaraju, povezuju i međusobno sarađuju. Sa tim ciljem, oni grade hostel, kafić, muzički studio i umetnički atelje, pod jednim krovom. Na ovaj način, osnažuje se lokalna umetnička zajednica, naročito siromašniji, povremeni, manje renomirani i umetnici iz marginalizovanih grupa i omogućava internacionalna kulturna saradnja.

  Gina and Nenad from House of Urnebes aim to create conditions and space that will bring together young artists, all nationalities, and provide them with the opportunity to learn, find inspiration, create, connect and cooperate. With this aim, they are building a combined hostel, coffee shop, music studio, and art atelier, all under one roof. This way, the local artistic community is strengthened, especially poor, part-time, less renowned artists and artists from minority groups, and international cultural cooperation is enabled.

 • Zip Over

  Zip Over je tim mladih entuzijastičnih ljudi koji dizajniraju domaće i inovativne nepromočive rančeve. Žene koje borave u kazneno-popravnoj ustanovi će biti angažovane na proizvodnji rančeva i na taj način će im vreme provedeno u zatvoru biti podnošljivije. Nakon izlaska na slobodu, imaju šansu da sa ovom veštinom konkurišu na tržištu rada.

  English:

  Zip Over is a team of young, enthusiastic people who design innovative waterproof backpacks. Women staying in   penal institutions and correctional facilities will be directly included in the production process, upgrading their skills and chances to apply for another job position after leaving the institution.

 • Public Kitchen Infrastructure

  Udruženje Donorum se kroz projekat Public Kitchen Infrastructure bavi smanjenjem otpada hrane i njenom distribucijom ka socijalno ugroženim grupama.  Naš cilj je da uspostavimo funkcionalnu aplikaciju koja bi povezivala velike donatore (supermarkete, proizvođače, itd) sa posrednicima (Banka Hrane, Crveni Krst) kako bi oni mogli da prosleđuju svakodnevne viškove hrane ka svojim krajnjim korisnicima (manjim organizacijama i pojedincima). Sada smo u završnoj fazi razvoja aplikacije (aktivna je alfa verzija) i u procesu komunikacije sa svim relevantnim stakeholderima kako bismo odradili testiranje na lokalnom nivou u naredna 2 meseca.

  English:

  Association Donorum is dealing with food waste and food distribution to the socially vulnerable groups, through the Public Kitchen Infrastructure project. Our goal is setting a functional application in order to connect big donors (like supermarkets) to mediators (like Red Cross) and then to the final users (organizations and individuals). Alpha version of our application is already running and being tested.

 • Prepredeno

  Prepredeno ima za cilj da stvori potražnju do sada neiskorišćene domaće vune kroz marketing i kvalitetne proizvode, koje će privući domaće i strane kupce. Koristeći izuzetni prirodni potencijal vune želimo da ujedno podržimo lokalnu i ruralnu ekonomiju.
  English:
  „Prepredeno“ wants to create a market for the insufficiently used wool resources in Serbia, using marketing and high quality products to attract local and foreign customers. Using the exquisite, natural potential of wool, we want to support development of local and rural economy.

 • DokTok

  Dok Tok je ideja koja ima dva cilja. Prvi je pokretanje socijalnog preduzeća koje će omogućiti stabilno finansiranje programa podrške mladima koji napuštaju vaspitno – popravni dom, a drugi njihovo zapošljavanje. Ideja je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada sa ovom populacijom koji je pokazao da nemogućnost zapošljavanja predstavlja najveći factor rizika koji mlade ponovo vraća na “loš put”. Da bi se problem prevazišao bilo je potrebno osmisliti preduzeće koje će ponuditi proizvod koji ne postoji na domaćem tržištu a čija proizvodnja i plasiranje ne zahteva dugotrajne I teške obuke. Taj proizvod su glasovne čestitke, pozivnice I promotivni materijali a namenjene su kako fizčkim tako i pravnim licima. Umesto dosadašnjih muzičkih čestitki ovaj proizvod opmogućava da se snimi željena poruka ili melodija. Naravno, postoji još puno mogućnosti kako bi ova tehnologija mogla da se koristi, a ovo je samo njihov početak.

 • To umem i ja!

  Ideja je izrada i prodaja edukativnog materijala i igara za decu i odrasle sa posebnim potrebama, a u cilju smanjivanja nezaposlenosti odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Na samoj proizvodnji bi radile osobe sa posebnim potrebama, prvenstveno osobe sa intelektualnom ometenošću i na taj način bi sticali praksu u radu, da bi kasnije mogli da se zaposle kod drugih poslodavaca, a u našoj proizvodnji se prime nove osobe za rad. Na ovaj način bi mogli da pokažemo da i ove osobe mogu da rade, zarađuju i budu punopravni članovi društva.

 • ČitajMi

  ČitajMi je tu da vam pročita sve ono za šta nemate vremena – ili vas mrzi: knjige, skripte, novine, članke ili bilo koji drugi tekst koji biste radije slušali.
  Audio verzija vašeg omiljenog sadržaja biće vam dostupna preko ČitajMi aplikacije i moći ćete da je koristite čak i kada niste priključeni na internet.
  Ljudi koji će čitati za vas su ljudi iz teško zapošljivih kategorija koji su posebno obučeni da vam pruže vrhunsko iskustvo, a kroz korišćenje ČitajMi aplikacije vi njima pružate podršku da svoj život preuzmu u svoje ruke.

 • Vrnjački Sapuni

  Radionica „Vrnjački sapun“ je nastala kao spoj tradicionalnog i modernog sa željom da zapošljava mlade osobe sa invaliditetom kako bi svojim radom postali ravnopravni članovi društva.Svaki sapun je ručno pravljen i sačinjen od kvalitetnih prirodnih ulja uz različite mirisne note. Ono što ga čini unikatnim jeste oblik koji je jedinstven za lokalitet Vrnjačke Banje. Sapuni su ekološki proizvodi i potpuno prirodno sredstvo za pranje, zaštitu i negu kože. „Vrnjački sapun“ ima viziju za uspostavljanjem jedinstva tela i duha, kao i da budi sećanja na zaboravljena bogatstva prirode.

 • Prozorište

  „Prozorište“ is a unique concept in Republic of Serbia and its uniqueness is expressed through organizing travels of different dimensions in the sphere of culture. The idea of these travels is to promote history, culture, literature and theater and at the same time give youngsters of 15 to 19 years old a chance to enter the labor market. Those young people have the role of a curator – an actor who introduces travelers with the spirit and stories of the places visited. The state doesn’t recognize the importance of culture and therefore allocates the least amount of funds for culture, which is why they promote it. „Prozorište“ takes you onto trips during which you are not just a passive tourist, but a real traveler.