Venture

Public Kitchen Infrastructure

Community Award Serbia 2019

Udruženje Donorum se kroz projekat Public Kitchen Infrastructure bavi smanjenjem otpada hrane i njenom distribucijom ka socijalno ugroženim grupama.  Naš cilj je da uspostavimo funkcionalnu aplikaciju koja bi povezivala velike donatore (supermarkete, proizvođače, itd) sa posrednicima (Banka Hrane, Crveni Krst) kako bi oni mogli da prosleđuju svakodnevne viškove hrane ka svojim krajnjim korisnicima (manjim organizacijama i pojedincima). Sada smo u završnoj fazi razvoja aplikacije (aktivna je alfa verzija) i u procesu komunikacije sa svim relevantnim stakeholderima kako bismo odradili testiranje na lokalnom nivou u naredna 2 meseca.

English:

Association Donorum is dealing with food waste and food distribution to the socially vulnerable groups, through the Public Kitchen Infrastructure project. Our goal is setting a functional application in order to connect big donors (like supermarkets) to mediators (like Red Cross) and then to the final users (organizations and individuals). Alpha version of our application is already running and being tested.