1. Naslovna strana
  2. Alumni zajednica
  3. Projekti naših alumnista
  4. Svesna pažnja i kontrola stresa za mlade

Venture

Svesna pažnja i kontrola stresa za mlade

Nikola i Marina žele da preko interaktivnog osmonedeljnog programa
pomognu mladima od 18 do 25 godina da nauče kako bolje da se nose sa
stresom, životnim tranzicijama, anksioznošću, kako da poboljšaju svoju koncentraciju i odnose sa drugim ljudima. Za ovaj poduhvat imaju razvijenu interaktivnu platformu sa video-lekcijama i dodatnim materijalima za učenje, a jednom nedeljno bi se sastajali sa učesnicima i delili iskustva. Oboje su prošli kroz ovaj trening koji im je bio vrlo koristan i zato imaju visoku motivaciju da svoje znanje i iskustvo iskoriste tako da pomognu što većem broju mladih.

English:

Nikola and Marina want to help young people aged 18 to 25 how to cope with stress, life transitions, anxiety, how to improve their concentration and relationships with other people. They have developed an interactive platform with video lessons and additional learning materials, and once a week they would meet with participants and share experiences. They both went through this training which was very useful for them and that is why they have a high motivation to use their knowledge and experience to help as many young people as possible.