Marino design” stvara umetničke ručno rađene lampe od 100% recikliranog papira, koje prave žene iz osetljivih socijalnih grupa, a osmišljavaju mladi dizajneri. Pored dizajna jako nam je važna i ekološka održivost naših proizvoda, stoga kao osnovni materijal za naše lampe koristimo post-konzumentski reciklirani papir kojem po potrebi dodajemo isključivo prirodne pigmente čime naše lampe direktno utiču na smanjenje zagađenja metanom kao posledice ne reciklaže papira. Drugi podjednako važan problem koji već sada rešavamo kroz trenutnu proizvodnju je emancipacija teže zapošljivih žena iz osetljivih društvenih grupa, koje u našem preduzeću imaju zadatak ručne izrade, obrade i pakovanja lampi.

English:

Marino design creates hand-made lamps from 100% recycled paper, made by women from socially vulnerable groups. Beside the design, ecological sustainability is very important to us – we use exclusively recycled paper and natural pigments, directly reducing the methane pollution. Another, equally important problem we are trying to solve, is emancipation women who face difficulties with employment.