1. Naslovna strana
  2. Alumni zajednica
  3. Projekti naših alumnista
  4. EVA - internet platforma za psihološku podršku; EVA - online platform for psychological support

Venture

EVA – internet platforma za psihološku podršku; EVA – online platform for psychological support

EVA je internet platforma koja spaja dve grupe ljudi – one koji pružaju psihološku podršku (psihoterapeuti; psihološki savetnici; ljudi koji nisu u struci, već nude obične razgovore) sa onima koji je potražuju. EVA će postojati u vidu web i mobilne aplikacije. Sesija/razgovor može se održati preko interneta na aplikaciji, kao i uživo.