Tackled SDGs

Sound On je kreativno rešenje za širenje savremenog građanskog obrazovanja i osvrt na probleme s kojima se susrećemo, u vidu mreže za kreiranje i distribuciju radio drama i govornih emisija koje se fokusiraju na društveni aktivizam.

English:

Sound On is a creative solution for spreading the contemporary civil education and understanding the problems we are facing, creating a smart web for creation and distribution of radio dramas and shows focusing on social activism.