SDG: Life on Land

  • Iskra

    Jury Award

    Iskra predstavlja sistem montažnih uređaja koji se mogu postaviti u pošumljenim predelima visokog rizika oštećenja od šumskih požara. I kao takve pomažu u suzbijanju šumskih požara kroz pravljenje barijere of […]