Ideja je izrada i prodaja edukativnog materijala i igara za decu i odrasle sa posebnim potrebama, a u cilju smanjivanja nezaposlenosti odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Na samoj proizvodnji bi radile osobe sa posebnim potrebama, prvenstveno osobe sa intelektualnom ometenošću i na taj način bi sticali praksu u radu, da bi kasnije mogli da se zaposle kod drugih poslodavaca, a u našoj proizvodnji se prime nove osobe za rad. Na ovaj način bi mogli da pokažemo da i ove osobe mogu da rade, zarađuju i budu punopravni članovi društva.