• To umem i ja!

    youtube

    Ideja je izrada i prodaja edukativnog materijala i igara za decu i odrasle sa posebnim potrebama, a u cilju smanjivanja nezaposlenosti odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Na samoj proizvodnji bi radile osobe sa posebnim potrebama, prvenstveno osobe sa intelektualnom ometenošću i na taj način bi sticali praksu u radu, da bi kasnije mogli da se zaposle kod drugih poslodavaca, a u našoj proizvodnji se prime nove osobe za rad. Na ovaj način bi mogli da pokažemo da i ove osobe mogu da rade, zarađuju i budu punopravni članovi društva.

2 Comments

  1. Aleksandra Borovic says: September 5, 2017 at 9:11 pmReply

    Ne razumem zašto mora da se odaber tri projekta. Ja sam htela za ovaj da glasam

  2. Svetlana Zikic says: September 20, 2017 at 5:47 pmReply

    Svi projekti su odlični, šteta što se ograničavamo na tri.