Tackled SDGs

Šapa pomoći je projekat društvene prirode koji se poziva na reformu postupanja dece sa autizmom. Naš tim sastoji se od tri humanistkinje koje su zajedničkim snagama odlučile da je vreme da se pozabavimo inkluzijom dece na spektru autizma, kao i destigmatizacijom ovog poremećaja u našem društvu.
Cilj nam je da deci, kao i njihovim roditeljima, ali i široj društvenoj okolini  omogućimo da ovaj poremećaj sagledaju iz druge perspektive. Želimo da pružimo deci nedeljni tretman od 3h koji bi uključivao zabavne aktivnosti sa pitomim životinjama. Plan nam je da tretman sprovodimo kontinuirano u vremenskom periodu od 9 meseci, kako bismo pratili postepena poboljšanja u vidu degradacije glavnih simptoma.

English:

„Šapa pomoći“ is a project devoted to reforming the treatment of children with autism. Our goal is providing children, their parents and communities another perspective, throughout the weekly treatment including domestic animals.